رئیس بیمارستان الهندیه: سومین بخش درمانی"الحیات" شاهکار هنری است که در زمان بی سابقه ای تکمیل شد

رئیس بیمارستان عمومی الهندیه اظهار داشت: سومین بخش درمانی الحیات که طی تنها 24 روز توسط پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی احداث شد، شاهکار هنری زیبایی است که خدمات پزشکی و بهداشتي به شهروندان ارائه می دهد.

دکتر واثق جیاد فضیل الحسناوی، رئیس بیمارستان عمومی الهندیه گفت: پس از اینکه ما از مسئول امور پزشکی بیمارستان الکفیل درخواست کمک نمودیم و این درخواست به سید احمد صافی (دام عزه)، متولی شرعی آستان قدس عباسی و سید محمد الاشیقر، تولیت آستان مقدس ابلاغ شد بلافاصله مورد موافقت قرار گرفت و پرسنل بخش تعمیرات مهندسی به این دعوت پاسخ مثبت دادند تا شاهکار هنری ياد شده در مدت زمان بی سابقه ای تکمیل شود.

وی از آستان قدس عباسی، متولی شرعی و تولیت آستان و نیز بیمارستان تخصصی الکفیل و پرسنل آن که در تحقق اين دستاورد نقش داشتند کمال قدردانی را به جا آورد.

شایان ذکر است، آستان قدس عباسى روز یکشنبه پروژه ساخت سومین بخش درمانى «الحیات» را تکمیل کرد. این پروژه برای حمایت از مؤسسات بهداشتی و به عنوان یک اقدام احتیاطی جهت مهار شیوع اپیدمی کرونا اجرا شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: