انتشار دو شماره پنجم و ششم مجله «الخزانة»

مرکز «احیای میراث» وابسته به مرکز نسخ خطی در بخش امور فکری و فرهنگی آستان، به تازگی شماره‌های پنجم و شش مجله "الخزانة" را منتشر کرد. «مجله الخزانة» یکی از مجلات تخصصی علمی آستان قدس عباسی+ است که به میراث خطی و اسناد می‌پردازد و سالی دو بار منتشر می‌شود.

مدیر تحریریه مجله "الخزانة" آقای محمد الوکیل به شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: «مرکز ما دو شماره پنجم و ششم از مجله "الخزانة" را منتشر کرد. این مجله دارای پنج فصل ثابت است. اولین آن "مطالعات میراث" است. فصل دوم "متون تحقیق شده و فصل سوم به شیوه انتقادی با عنوان "نقد تولیدات میراث" منتشر می‌شود.»

وی افزود: «در مورد بخش چهارم، به فهرست نویسی نسخ خطی و +مطبوعات اختصاص داده شده و فصل پنجم و آخر شامل اخبار می‌شود که با عنوان "اخبار میراث" به چاپ می‌رسد.»

شایان ذکر است که مجله "التراث" از سوی مرکز إحیای میراث، وابسته به مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی به چاپ می‌رسد. این مجله سالی دو بار به چاپ می‌رسد و به موضوع میراث خطی و اسناد می‌پردازد. مباحث علمی، متون پژوهشی و تحقیق دست نوشته ها مربوط به میراث خطی از جمله مطالب ارزشمند این مجله است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: