توزیع دو هزار ماسک میان کادر پزشکی استان کربلا به همت انجمن پیشاهنگی الکفیل

انجمن پیشاهنگی الکفیل وابسته به واحد کودکان و نوجوانان در بخش رسانه آستان قدس عباسی هزار ماسک میان کادر پزشکی و پرستاری شاغل در بیمارستان کودکان الحسینی و هزار ماسک دیگر میان پرسنل واحد بانک خون در شهرک پزشکی امام حسین (علیه السلام) توزیع کرد.

این اقدام، محصول طرح موسوم به (أَحْسِنوا: احسان کنید) انجام شد که فعالیت های آن شامل دوخت شش هزار ماسک می شود و کار آنها همچنان ادامه دارد تا بخش دیگری از این محصولات میان نیروهای امنیتی توزیع شود.

حسنین فاروق، مسئول واحد کودکان و نوجوانان در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: در راستای عمل به دستورات مرجعیت عالی دینی مبنی بر حمایت از کادر پزشکی که با خطرات کرونا روبه رو هستند، انجمن پیشاهنگی الکفیل نیروهای جوان خود را برای دوخت ماسکها و توزیع آنها میان شهروندان و نیروهای امنیتی و پزشکی بسیج کرد.

به گفته وی، این طرحهای داوطلبانه ماهیت کار پیشاهنگی است که ظرفیتهای جوانان را برای خدمت به جامعه و همکاری با کادرهای متخصص در همه زمینه ها به کار می گیرد تا این نسل قادر به مسئولیت پذیری ملی و دینی و مشارکت در تربیت خود و جامعه باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: