انتشار پنجمین شماره مجله (قرآن و شرق شناسی معاصر)

شعبه مرکز مطالعات استراتژیک در شهر بیروت وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی پنجمین شماره از فصلنامه خبری (قرآن و شرق شناسی معاصر) را که به جریان شرق شناسی معاصر قرآن کریم می پردازد منتشر کرده است.

حسن الهادی، ناظر کل این مجله اظهار داشت: این شماره مکمل شماره های قبلی است که به دلیل جدید بودن طرح و تنوع آن در سه بخش و محورهای عمومی متمایز گشته و علاوه بر سرمقاله مباحث زیر را شامل شده است:

- انجمن شرق شناسی معاصر.. تحقیقات و مطالعات

- ترجمه قرآن کریم توسط شرق شناسان .. ارائه و ارزیابی.

- ترجمه معانی قرآن به زبان یهودی "ییدیش" .. زمینه ها ورویکردهاآثار شرق شناسانه:

- دایرة المعارف قرآن اثر الیور لیمین.. ارائه و نقد.

شخصیت های خاورشناس:

- مئیر بار اشر، شرق شناس اسرائیلی و نظرات وی در مورد قرآن کریم .. ارائه و نقد

مرکز شرق شناسی معاصر:

همایش ها و سمینارها:

- سمپوزیوم علمی در باره کتاب تورات و قرآن در اندیشه شرق شناسی ... به عنوان مثال شرق شناسی آلمانی

- سمپوزیوم علمی با عنوان: رویکردهای شرق شناسی معاصر در حوزه مطالعات قرآنی

الهادی در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: این مرکز استقبال و آمادگی کامل خود برای دریافت ایده ها، پروژه ها، تحقیقات، مطالعات، گزارش ها و اخبار مربوط به شرق شناسی معاصر درباره قرآن کریم جهت انتشار در این مجله را اعلام می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: