تعبیه سیستم های جدید براى پروژه كشتارگاه مرغ استان كربلا

واحد ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی مجموعه ای از سیستمهاى الکترونیکی کشتارگاه مرغ کربلا جهت تولید گوشت را به مرحله اجرا درآوردند.

این سامانه ها از تکنولوژی نوین برخوردار هستند و با تکیه بر تجارب کارکنان واحد که دارای اندوخته علمی بسیار هستند ساخته شده است.

فراس عباس حمزه، مسئول واحد ارتباطات و ناظر بر پروژه گفت، با توجه به تجارب و دانش فنی گسترده پرسنل فنی و مهندسی شاغل در واحد ارتباطات، پس از طراحی و ساخت سیستمهای اینترنتی، مهندسان متخصص طراحی سیستمهای فنی نوین را آغاز کردند.

مهندس محمد رضا درباره این پروژه گفت، پروژه یادشده مجهز به تعدادی سیستم است که در زمان بی سابقه ای اجرایی شدند:

- سیستم دوربینها: متشکل از انواع دوربین بر اساس نیاز کشتارگاه است. دوربینهای امنیتی در ورودی ها و خروجی های کشتارگاه تعبیه شده و در بخش دیگر دوربینهایی است که کلیه امور نظارت بر کشتار را رصد می کند. دوربینهای حرارتی دیگری نیز وجود دارد که در درجه حرارت پایین و در سردخانه تعبیه می شود تا در صورت وقوع مشکلی در سیستمهای برق هشدار بدهد. همه این دوربین ها با کابل نوری کار میکنند و به اتاق کنترل مرتبط هستند.

- سیستم ارتباطات تلفنی: متشکل از یک تلفنخانه دیجیتال بسیار نوین است که دهها تلفن دیجیتال (IP Phone) را به هم مرتبط کرده است.

- سیستم شبکه داخلی: عبارت است از یک شبکه کامپیوتری بسته که برای مدیریت بخش استفاده می شود. این سیستم کاربران را به سرویس اینترنت در صورت نیاز مجهز می کند.

- سیستم صوتی: این سیستم متشکل از مجموعه ای از بلندگوها و هدفونها است که با ماهیت کار کشتارگاه متناسب است و به اتاق کنترل تولید متصل می شود.

- سیستم ثبت اثر انگشت: به منظور تسهیل مدیریت کشتارگاه و ثبت ورود و خروج کارکنان است.

شایان ذکر است، پرسنل واحد ارتباطات سابقه درخشانى در طراحی و اجرای پروژه های متعددى دارند که با اتکا بر تجارب آنها و بدون یاری جستن از طرفهای خارجی و مطابق به روزترین طراحی های تکنولوژی اجرا شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: