دانشگاه الکفیل از تخفیف شهریه های تحصیلی برای دانشجویان خود خبر داد

دانشگاه الکفیل وابسته به بخش تربیت و آموزش عالی آستان قدس عباسی، برای دومین بار متوالی از تخفیف ده درصدی شهریه‌های آموزشی برای تمام دانشکده‌ها، بخش‌های علمی و تمامی مقاطع در سال تحصیلی جاری خبر داد.

این اقدام در راستای حمایت از این دانشگاه و دانشجویان و با درک شرایط کنونی مردم عراق انجام گرفته است. بر این اساس موارد زیر به تصویب رسید:

  • کاهش شهریه‌های آموزشی برای دومین بار، به میزان 10 درصد برای تمامی دانشکده‌ها، بخش‌های آموزشی و مقاطع در سال تحصیلی (2019 / 2020).
  • میزان تخفیف کلی برای شهریه‌های آموزشی سال تحصیلی (2019 / 2020) به نسبت بیست درصد برای تمامی دانشکده‌ها و گروه‌های علمی و تمامی مقاطع می‌باشد.
  • دانشجویان در صورت پرداخت یکباره شهریه به صورت کامل از تاریخ 29/ 4/ 2020م تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه 20/5/ 2020م می‌توانند از این تخفیف بهره‌مند شوند.
  • تخفیف دومی که در بند اول به آن اشاره شده، شامل حال دانشجویانی که پیش از این، از تخفیف دانشگاهی به دلیل شرایط خاص بهره‌مند شده‌اند، نمی‌شود.
  • دانشجویانی که پس از تاریخ 20/5/2020 نسبت به پرداخت شهریه اقدام کنند، از تخفیف بند اول بهره‌مند نخواهند شد.

شایان ذکر است که دانشگاه العمید این اقدام را به منظور حمایت و پشتیبانی از دانشجویان و کاهش سختی خانواده‌ها، به دلیل شرایط کنونی کشور اعمال نموده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: