برگزاری کنفرانس اینترنتی (webinar) در زمینه علوم کتابخانه و معلومات به همت مرکز اطلاعات دیجیتالی الکفیل

مرکز اطلاعات دیجیتال وابسته به کتابخانه آستان قدس عباسی، با همکاری دانشکده امام کاظم (علیه السلام) در استان دیوانیّة، کنفرانس اینترنتی (Webinar) با عنوان "کتابخانه‌ها و منابع الکترونیکی در بحران کنونی ... به عنوان نمونه کتابخانه آستان قدس عباسی" را برگزار کرد.

این کنفرانس شامل چهار محور بود:

  • اهمیت مطالعه در شرایط کنونی.
  • کتابخانه‌ها تحت تاثیر کرونا.
  • منابع کتابخانه آستان قدس عبّاسی.
  • خدمت امانت الکترونیکی همزمان با ویروس کرونا.

محور اول با حضور خانم دکتر زینب حسین المحنّا از دانشگاه امام کاظم (علیه السلام) برگزار شد. وی به شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: «این موجب خوشحالی ماست که چنین کنفرانس‌هایی را با همراهی و همکاری کتابخانه آستان قدس عباسی برگزار می‌کنیم، زیرا این کنفرانس برای پژوهشگران عراقی از باب چگونگی دستیابی به منابع با توجه به شرایط کنونی مهم است. به ویژه آنکه حرکت علمی در عراق نه تنها متوقف نشده بلکه از طریق بسترهای اینترنتی ادامه یافته است.»

اما در مورد سه محور دیگر، آقای عمار حسین الجواد از مرکز اطلاعات دیجیتال به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت: «مرکز اطلاعات دیجیتال وابسته به آستان قدس عباسی بعد از تعطیل شدن کتابخانه‌های عراق، بیکار نماند بلکه این مرکز، خدمت امانت الکترونیکی را راه‌اندازی کرد که در کنفرانس امروز به آن پرداخته شد.»

آقای الجواد افزود: «ما در این کنفرانس درباره نقش کتابخانه‌ها تحت تأثیر اپیدمی کرونا و نوع منابع موجود در کتابخانه کاغذی و دیجیتال آستان قدس عباسی صحبت کردیم و در نهایت به شرح عملی و مستقیمی درباره چگونگی بهره‌مندی از خدمتی که ارائه کرده‌ایم و نحوه دستیابی افراد به منابع درمنازلشان، پرداختیم.»

در این کنفرانس شمار زیادی از علاقمندان و متخصصین در زمینه علوم کتابخانه و اطلاعات از کشورهای مختلف عربی شرکت کردند. حاضران تایید و تحسین فراوان خود را از این کنفرانس ابراز داشتند، زیرا این کنفرانس به این شیوه عملی‌ مفیدتر از جنبه تئوری آن است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: