همسویی دانشگاه العمید با جدیدترین متدهای آموزش اینترنتی در بحبوحه کرونا

دانشگاه العمید با به روزترین وسایل آموزش اینترنتی «تدریس از راه دور» در سایه شیوع ویروس کرونا همسویی می کند.

معین عمران الغزالی، رئیس دانشگاه العمید اعلام کرد، در سایه شیوع کرونا ویروس و منحصر شدن روند آموزشی به استفاده از تکنولوژی های نوین، سازمان آموزش عالی آستان قدس عباسی تلاش کرده است تا پروژه های آن همسو با پیشرفتهای علمی و تکنولوژی باشد.

در همین راستا، دانشگاه العمید با جدیدترین وسایل آموزشی همراهی نموده و شبکه های آموزشی جدیدی را طبق برنامه تدریس از راه دور به کار گرفته است. این امر وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی را به تکمیل سیر آموزشی سال تحصیلی جاری با تکیه بر جدیدترین متدهای ارتباطی با دانشجویان ترغیب نموده است تا دروس علمی به سرعت و سهولت به دانش آموزان آموخته شود.

الغزالی گفت: ما ترم تحصیلی دوم در سال جاری را با تمرکز بر اجرای مدل آموزشی اینترنتی آغاز می‌کنیم تا ضمن جلوگیری از ضایع شدن فرصت یکساله تحصیلی، دانشجویان بتوانند در این مرحله آموزشی که به تحقق آرزوهای آتی آنها در زمان معین کمک میکند موفقیت کسب نمایند.

وی افزود: این موضوع ایجاب می کند تا ما برای تسهیل مشکلاتی که موانعی در مسیر آموزش اینترنتی دانشجویان به شمار می‌رود تلاش نماییم. در همین راستا یک راهنمای آموزش اینترنتی در دانشگاه العمید منتشر کردیم که شیوه استفاده از برنامه های آموزشی دانشگاه را به دانش آموزان آموزش می دهد. از سوی دیگر دوره‌های اینترنتی را با تمرکز بر آموزش نحوه استفاده از برنامه های آموزش اینترنتی برای اساتید برگزار کردیم تا محیط آموزشی مفیدی برای فرایند آکادمیک فراهم شود. علاوه بر این دوره های دیگری در زمینه توسعه و پیشرفت برپا شد.

الغزالی از آستان قدس عباسی و سازمان آموزش عالی به دلیل تلاشهای بسیارشان و نیز پرسنل خدماتی، آموزشی و اداری دانشگاه قدردانی کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: