بازدید تولیت آستان قدس عباسی از پروژه های آستان مطهر

تولیت آستان قدس عباسی و معاون وی به همراه تعدادی از اعضای هیئت مدیره و برخی ازرؤسای بخش‌های آستان، از تعدادی از پروژه های متعلق به آستان قدس عباسی بازدید کردند.

این بازدید شامل شرکت خیرالجود، شرکت نورالکفیل، تعمیرگاه مهندسی الکفیل و سایت پروژه در حال ساخت کارگاه تولید آجر و کاشی مقرنس بود.

تولیت آستان قدس عباسی آقای مهندس الأشیقر اظهار داشت: «این بازدید جزو سلسله بازدید‌های مستمری است که همیشه به آن اهتمام داریم و برای پیگیری پیشرفت کارها در این سایت‌ها و اطلاع و بررسی جزئیات از نزدیک صورت می‌گیرد.»

وی افزود: «اولین پروژه‌‌ای که از آن بازدید کردیم، شرکت "خیرالجود" بود. در این بازدید از سیر کار و آخرین دستاوردهای این شرکت اطلاع حاصل کردیم و درباره بعضی امور همچون تولید و بازاریابی و همچنین حفظ ثبات قیمت‌ تولیدات این شرکت گفتگو کردیم.»

وی توضیح داد: «بازدید از تعمیرگاه مهندسی الکفیل نیز به منظور اطلاع از آخرین تحولات انجام شد و سازوکارهای خدمات پس از تحویل از جانب شرکت مجری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بازدیدی نیز از بخش در حال ساخت که به زودی کارگاه تولید و آجر و کاشی مقرنس خواهد بود، داشتیم. این کارگاه بعد از تکمیل، با تولید محصولات با کیفیت وارد چرخه بازار خواهد شد و از بازار کشور در بخش عمران حمایت خواهد کرد.»

مهندس الأشیقر افزود: «در پایان نیز بازدیدی از شرکت نورالکفیل انجام گرفت و در آن از روند اجرای کارها در این شرکت از جمله انبار کردن اطلاع حاصل شد. همچنین بر پیروی از تمام ضوابط مورد نیاز و ویژگی‌های قابل اطمینان تاکید شد.»

شایان ذکر است که این بازدید در راستای سلسله بازدیدها و بازرسی‌های دبیرکل آستان قدس عباسی، معاون وی و اعضای هئیت مدیره آن از بخش‌ها و مراکز وابسته به آستان قدس عباسی انجام می‌شود، تا از نزدیک از روند پیشرفت کارها اطلاع حاصل شده و مورد پیگیری قرار گیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: