Ramazan-ı Şerîf’in on ikinci günü: Allah Resûlü muhacirler ile ensârı, kendisi ile Amcası oğlu Ali’yi kardeş yaptı…

Rivayetlerde mubarek Ramazan ayının on ikinci gününde Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) muhacirler ile ensârı, kendisini de Amcası oğlu Hz.İmam Ali (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile kardeş yaptığı geçmiştir.

İslam’ın ilk mescidini inşa ettikten sonra Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ilk işi Müslümanlar arasındaki kardeşlik sistemini inşa etmek olmuştur. Böylelikle Muhacirler ile Ensar arasında onları birbirine bağlayan inanca dayalı; sevgi, kardeşlik, birbirini koruma, birbirine yardım ve parada da eşyada ortak olma duygularıyla desteklenen bir bağ inşa edilmiş oldu. Kardeşlik sistemi işte böyle sağlam bir bağ inşa etti. Daha önce; hak hicretin öncesinde Mekke-i Mükerreme’de bir defa kardeşlik ve ortak paylaşım bağı inşa edilmişti. Şimdi ise hak hicretin ardından Medîne-i Münevvere’de Muhacirler ile Ensar arasında bir kardeşlik ve ortak paylaşım bağı inşa ediliyordu.

Rivayetlerde şöyle geçmiştir: Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) sahabeyi birbirine kardeş yaptıktan sonra Hz. Ali (O’na selâm olsun) gözü yaşlı geldiği ve şöyle dedi: “Ey Allah Resûlü, ashabını birbiriyle kardeş yaptın; beni kimseyle kardeş yapmadın?” Bunun üzerine Allah Resûlü (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle buyurdu: “Sen benim kardeşimsin; dünyada da ahrette de.”

Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) uyulmasına davet ettiği bu kardeşlik sistemi; İslam'ın en güçlü siyasetlerinden biri olmuştur. Yüce Allah’ın kitabında da geçen “Ancak Müminler kardeştir” ifadesindeki teşvik ve ‘ancak’ tabiri; İslami kardeşliğin ve öneminin ne denli büyük olduğunun bir başka göstergesidir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: