انتشار کتاب "نقد الحاد تکامل گرایی" اثر جديد بخش امور فكرى و فرهنگى آستان قدس عباسی

واحد مطالعات و نشريات وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کتاب "نقد الالحاد التطورى= نقد الحاد تکامل گرایی" را كه مبتنى بر نظريه داروينيسم است، منتشر کرد.

استاد بدر العلی، مسئول واحد یادشده گفت: این کتاب یکی از آثار متنوعی است که واحد مطالعات و نشريات منتشر می کند و درباره الحاد تكامل گرايى سخن می‌گوید. پیروان این نظریه معتقدند که اصل موجودات زنده ساده و تک سلولی بوده‌اند و به تدريج پیشرفت كرده و پیچیده شدند تا اینکه به اوج پيشرفت رسيدند و به ميمون و سپس انسان مبدل شدند.

بدر العلى گفت، پیروان این نظریه همچنين بر اين باورند كه نظریه مذكور ضربه قوی بود که به اعتقاد آنها كذب نظریه آفرینش که توسط ادیان آسمانی آورده شد را بر ملا کرد.

وی تاکید کرد: این اثر با هدف پاسخ دهى به این افراد و کشف حقیقت برای همه جویندگان حق و حقیقت و پاسخ به شبهاتى از این قبیل برای تاثیر گذاشتن بر جامعه و بخصوص قشر جوانان منتشر شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: