فهرست نویسی نقشه های عراقی و بارگزاری آن در سایت کتابخانه آستان قدس عباسی

مرکز فهرست نویسی وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی از آغاز فهرست نویسی نقشه های عراقی و بارگزاری آنها در سایت کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان به نشانی (www.lccis.net) مطابق جدیدترین قواعد فهرست نویسی جهانی نوین (RDA) و سامانه (MARC21) خبر داد.

استاد حسنین الموسوی، رئیس مرکز فهرست نویسی در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل گفت: مرکز ما در این مسیر ثابت قدم بوده وهمسو با پیشرفتهای جهانی حرکت می کند. ما گهگاه پس از تکمیل امور ضروری از جمله جمع آوری و تهیه داده ها، فهرست جدیدی اضافه می کنیم. از جمله موضوعاتی که به تازگى اضافه شده نقشه های عراقی است ( نقشه های آب و هوایی، توزیع جمعیت، منابع طبیعی، منابع کشاورزی، منابع هوایی، منابع گردشگری، منابع انسانی، شبکه های برق، آب و جاده ای و ارتباطی) که مربوط به ادوار زمانی مختلف می‌شود. این مرحله نخست است و مراحل بعدی شامل مناطق عربی و بین المللی می شود.

وی گفت: این نقشه‌ها از سوی موسساتي که با ما همکاری مشترک دارند جمع‌آوری و با مکانیزم خاصی تصویربرداری می شود تا پس از آن طبق قواعد فهرست بندی نوین (RDA) و سامانه (MARC21) فهرست بندی شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: