Bin aydan daha hayırlıdır: Üçüncü Kadir gecesinin amelleri ve fazileti

Kadir gecesi gecelerin en üstünüdür. Sevapların ve ecirlerin kat be kat fazla verildiği bu gece Ramazan-ı Şerîf’in on dokuzuncu, yirmi birinci ve yirmi üçüncü gecesi arasında gizlenmiştir. Bu üç gece arasından en büyüğü de yirmi üçüncü gecedir.

Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “… Ramazan ayı ayların efendisidir; Kadir gecesi de gecelerin efendisidir…” Yine aynı şekilde Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle de buyurduğu rivayet olunmuştur: Kadir gecesini inanarak ve (ecrini Allah’tan bekleyerek) uyumadan (ibadet ile) geçiren kimsenin Allah geçmiş günahlarını bağışlar.”

Bu gecenin amelleri iki kısımdır. İlk kısım diğer geceler ile ortak olan kısımdır. Dileyenler şu haberimize tıklayarak bunları okuyabilirler.

Bu geceye has olan kısma gelince; o ameller şunlardır:

İlki: Ankebut ve Rum Sûrelerini okumak. Hz. İmam Sâdık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle rivayet edilmiştir: “Bu iki Sûreyi bu gecede okuyan kimse Cennet ehlinden olur.”

İkincisi: Duhan Sûresini okumak.

Üçüncüsü: Bin defa Kadir Sûresini okumak.

Dördüncüsü: Muhammed b. İsa’nın Salihlere (Hepsine selâm olsun) dayandırdığı bir rivayete göre “Allahume Kûn liVeliyyike...” diye başlayan Ferec Duası’nı okumak. Rivayette Ramazan’ın yirmi üçüncü gecesinde bu duanın ayakta, secdede, oturarak, her halde okuması tavsiye edilmiştir. Rivayette bu duanın sadece bu gecede değil, Ramazan’ın tümünde ve hatta her ne zaman olursa olsun kişinin aklına geldiğince okunması söylenmiştir.


Beşincisi: Şu duayı okumak.

“اللَّهُمَّ امْدُدْ لِي فِي عُمْرِي، وَأَوْسِعْ لِي فِي رِزْقِي، وَأَصِحَّ لِي جِسْمِي، وَبَلِّغْنِي أَمَلِي، وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الاَشْقِياءِ فَامْحُنِي مِنَ الاَشْقِياءِ وَاكْتُبْنِي مِنَ السُّعَداءِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتابِكَ المُنْزَلِ عَلى نَبِيِّكَ المُرْسَلِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ”

“يَمْحُوالله ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمَّ الكِتابِ”

Okunuşu: “Allahummem-dud fî Umrî, ve evsî’ aleyye rizqî, ve esihha lî cismî, ve belliğnî emelî, ve in kuntu minel-eşqiyâ femhunî minel-eşkiyâ vektubnî mines-suedâ, fe’inneke qulte fi kitabikel-munzeli ala nebiyyikel-mursel, Salavâtuke Aleyhi ve Âlihi “Yemhullahu ma yeşâ’u ve yusbitu ve indehu ummul Kitâb””

Anlamı: Allah’ım ömrümü uzat, rızkımı genişlet, bedenime sağlık ver (daha sağlıklı yap), umduğuma eriştir, eğer şakîlerden (bedbahtlardan) isem beni şakîlerin arasından sil ve beni saîdlerin (bahtı açıkların) arasında yaz. Zira Sen Gönderilmiş Peygamberin’e indirilmiş olan Kitabın’da şöyle dedin: “Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabitler ve kitapların Anası O’ndadır (O’nun katındadır” (Rad Sûresi 39)

Altıncısı: Şu duayı okumak:

“اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيما تَقْضِي وَتُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ وَفِيما تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَفِي الْقَضاءِ الَّذِي لا يُرَدُّ وَلا يُبَدَّلُ، أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ، الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ، وَاجْعَلْ فِيما تَقْضِي وَتُقَدِّرُ أَنْ تَطِيلَ عُمْرِي، وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي”

Okunuşu: Allahummec’al fîma tekdî ve tukaddir, minel-emril mahtûmi ve fîma tefruku minel-emril hakîmi fî leyletil-kadr; ve fil- kadâ-il-lezî la yureddu vela yubeddel, en tektubenî min huccâci beytikel-harâm, el-mebrûri haccuhum, el-meşkûrî sâyuhum, el-mağfûrî zunûbuhum, el-mukefferu enhum seyyi’âtuhum, vec’al fîma tekdî ve tukaddiru en tutîle fî umurî ve tuvessîa aleyye rizkî,”Anlamı: “Allah’ım Kadir gecesinde hükmedip takdir buyurduğun, ayrıştırdığın ve geri çevrilmeyip değişmeyecek olan (o) işte (yazgıda) beni; hacları (güzelce) kabul edilmiş, çabalarına teşekkür edilmiş (mükafatı verilmiş), günahları bağışlanmış, kötülükleri (affedilmiş) hacılarından kıl. Ve hükmedip takdir buyurduğun o (yazgıda) ömrümü uzat, rızkımını genişlet”

Yedincisi: Gecenin başında ve sonunda gusletmek.

Sekizincisi: Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyareti

Dokuzuncusu: Yüz rekat namaz kılmak. Çokça fazileti vardır ve hadislerde buna vurgu yapılmıştır.

Onuncusu: Ramazan-ı Şerîf’in yirmi üçüncü gecesi duasını okumak

On birincisi: Aşağıdaki duayı okumak. Okurken elini semâya açmak.Bu duanın ayakta, rükûda, secdede ve oturarak okunması, tekrar tekrar okunması ve Ramazan’ın son gecesinde de okunması tavsiye edilmiştir.

“اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ يا مُدَبِّرَ الاُمُورِ، يا باعِثَ مَنْ فِي القُبُورِ، يا مُجْرِيَ البُحُورِ، يا مُلَيِّنَ الحَدِيدِ لِداوودَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِي كَذا وَكَذا"”

Okunuşu: Ya Mudebbir-el umûr, ya bâise men fil-qubûr, ya Mucriyel-buhûr, Ya Muleyyin-el Hadîdi liDavûd, Salli Alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammed vef’al bî kezâ ve kezâ (Burada kezâ ve kezâ yerine dilek ve ihtiyaçlar söylenir) el-Leylete el-Leyle...”

Anlamı: “Ey işlerin müdebbiri (işleri düzenleyip tasarlayan), ey kabirlerdekileri diriltecek olan, ey denizleri akıtan (akmasını sağlayan), ey Davûd için demiri yumuşatan, Muhammed ve Âl-i Muhammed’e (Muhammed Hanedânı’na, soyuna) salât eyle ve bana şunu şunu yap, bu gece, bu gece...”


On ikincisi: Ramazan’ın yirmi üçüncü gecesi namazını kılmak. Sekiz rekatır. İkişer ikişer kılınır. Rekatların her birinde Fatiha ve okunması namazı ağırlaştırıp zorlaştırmayacak (kısa, kolay) bir Sûre okumak.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: