راه اندازی سرویس جستجوی اینترنتی منابع علمی به همت کتابخانه دانشگاه العمید

کتابخانه مركزى (مركز منابع آموزشی) دانشگاه العمید در راستای مجموعه خدمات همسو با پیشرفت علمی، سرویس جستجوی اینترنتی (SDI) در منابع و کتب الکترونیک موجود در کتابخانه را راه اندازی کرد.

استاد وسیم طالب مهدی، مدیر کتابخانه مرکزی اظهار داشت: این خدمات در اختیار دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی در داخل و خارج از دانشگاه قرار می گیرد.

وی افزود: کتاب مرکزی دانشگاه العمید در پایگاه داده های برنامه (research for life) اشتراک دارد که به موجب توافقنامه منعقد شده بین دانشگاه و طرف حامی برنامه، دسترسی دارندگان نرم افزار (Hinary) به مجلات و آثار بین المللی تخصصی در حوزه پزشکی به صورت جامع و برای همه کسانی که در این زمینه تخصص دارند آزاد است.

وی افزود: محققان، اعم از دانشجویان، مدرسان یا افراد دیگر می توانند از طریق این سرویس که توسط کتابخانه الکترونیکی موجود در کتابخانه دانشگاه العمید با نام سرویس جستجوی گزینشی (SDI) ارائه می شود، از این مجلات و مطبوعات بهره مند شوند. راه اندازی این سرویس الکترونیکی در شرایط فعلی به دلیل پایبندی به اجرای اقدامات مناسب و لازم توسط کتابخانه ها انجام شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: