KINAMA!... Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Büyük Sahabi Hucr bin Adiy el-Kindî’nin (Rıdvanullahi Teala Aleyh) kabrine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı!

Bismillahirrahmânirrahîm

“Sakın Allah’ı zalimlerin yaptığından habersiz sanma!…”

Aliyy ve Azîm olan Allah şüphesiz dosdoğruyu söylemiştir.

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Genel sekreterliği; İslam’a,Müslümanlara ve İslam’ın sembollerine şiddetli kin duyan tekfirci örgütlerden birinin Suriye’de bulunan Hz.Peygamber (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve Ehlibeyti’nin üzerine olsun) büyük sahabesi Hz.Hucr bin Adiy el-Kindî’nin (Ridvanullahi Teâlâ Aleyh) kabrini yıkmak suretiyle düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınamaktadır.

Bizler de Müslümanların birliğini hedef alan bu utanç verici suçu kınarken İslami örgütleri ve uluslar arası kuruluşları harekete geçmeye, bu fiili kınamaya,gelecekte benzerlerini yaşanmasına engel olmaya, kabri eski haline geri getirmeye ve İslam’ın hakiki rumuzlarını ortadan kaldırmaya çalışan bu canileri cezalandırmaya çağırıyoruz. Yaşanan bu olay aynı zamanda onların kinlerini ve Hz.Peygamber’in sahabeleri ile Ehlibeyti’nin (Allah’ın en güzel salât-u selâmı Hz.Peygamber’in, paspâk Ehlibeyti’nin ve ashâb-ı müntecebîni’nin üzerlerine olsun) kabirleri için ne kadar büyük bir tehlike arz ettiklerini apaçık bir biçimde gözler önüne sermektedir. Bu gürûh; Medîne-i Münevvere’de bulunan Bakî İmamları’nın (Hz.İmam Hasan Mücteba,Hz.İmam Zeynelabidîn,Hz.İmam Muhammed Bakır ve Hz.İmam Cafer-i Sâdık *) ve Samerra’da bulunan İmameyn-i Askeriyeyn’in (Hz.İmam Ali Hadi ve Hz.İmam Hasan Askeri – Allah’ın salât-u selâmı kendilerinin, paspâk ata ve evlatlarının üzerine olsun*) ve Irak’ta bulunan Sahabeler ile tabiîn’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) kabirlerini yıkanlar ile aynı mezhepten olup birbirilerine benzerdirler. Yaptıkları ile de Hucr bin Adiy’in (Ridvanullahi Teâlâ Aleyh) katline ortak olamayışlarından ötürü duydukları şiddetli hüzünden dolayı cenazesini oklayan kimselerden olduklarını tekit etmişlerdir.

Zira Büyük Sahâbi Hucr bin Adiy (Ridvanullahi Teâlâ Aleyh), Hz.Emîrulmuminîn Ali bin Ebi Talib’e (Aleyhisselâm) olan velayeti ve bu velayetten kopmayış hususunda gösterdiği sabır ve sebat sebebiyle; Muaviye bin Ebi Sufyan tarafından hicri 51 senesinde, oğlu ve bir grup dostu ile beraberce katledildi.Bugün de Muaviye’nin takipçisi yeni Emeviler, kendilerinin katli ile işlenen canice suçu tamamlamak için geldi ve mubarek mezarını yıkıp kabrinden cesedini çıkardılar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: