پایان برداشت گندم از صد هکتار اراضی متعلق به آستان قدس عباسی

مدیریت پروژه زراعی فردوس متعلق به شرکت اللواء آستان قدس عباسی از پایان برداشت گندم مرغوب از اراضی به وسعت صد هکتار خبر داد که بواسطه آبپاشهای مرکزی و با استفاده از آب چاه آبیاری شده است.

عادل مالك، مدیر شرکت یاد شده در این رابطه به شبکه جهانی الکفیل گفت: پس از انجام تمهیدات فنی و لجستیکی مرتبط با برداشت گندم مرغوب که برای نخستین بار در این منطقه و در چارچوب طرح کشاورزی استان کربلا کشت می شود، برداشت این محصول را آغاز کردیم تا پس از آن به انبارهای وزارت کشاورزی عراق که ویژه استان کربلا است و برای تحویل چنین محصولاتی مهیا شده منتقل گردد.

شایان ذکر است، برنامه کوددهی کاملی در همه بخشهای زراعی همراه با یک برنامه آبیاری تحت نظارت شرکت فناوری زراعتی خیر الجود و با استفاده از کودها و آفت کش هایی انجام شد که موفقیت و برتری شان نسبت به محصولات نظیر آنها اثبات شده است. این برنامه کوددهی و تغذیه متفاوت تاثیر مثبتی بر روی کیفیت و فراوانی محصولات گندم بر جای گذاشته است.

آستان قدس عباسی با پایان اجرای این پروژه که در سه منطقه فردوس، ساقی و منطقه مزارع دارای آبپاشهای مرکزی تقسیم شده، برداشت محصولات را در سال زراعی جاری به پایان رساند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: