ثبت عنوان کتابخانه و مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی به نمایندگی از کشور عراق در گزارش (IFLA)

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و سازمان‌های کتابخانه‌‌ای (IFLA)، کتابخانه و مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی را به نمایندگی از کشورعراق در جدیدترین گزارش خود درباره کتابخانه‌ها ثبت کرد. ایفلا نام این کتابخانه را در محور (مدیریت کار از راه دور) ثبت کرده است. در این محور نام کتابخانه‌هایی که در کاهش آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان نقش داشته‌اند، درج شده‌ است.

آقای سامر باسم معاون مرکز فهرست نویسی و سیستم‌های اطلاعاتی درباره این موضوع به شبکه جهانی الکفیل گفت: «در فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و سازمان‌های کتابخانه‌‌ای (IFLA)، 150 کشور عضویت دارند که از آن جمله کتابخانه و مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی به نمایندگی از کشور عراق است. در نتیجه شرایط کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا، این فدراسیون نام کتابخانه‌هایی که در کاهش خطرات انتشار این ویروس نقش داشته‌اند را در محور (خدمات از راه دور) ثبت کرده‌ است. این کتابخانه‌ها توانسته‌اند از این طریق بعضی از خدمات و فعالیت‌های خود را بدون هیچ وقفه‌ای در این مدت ادامه دهند.»

وی افزود: «در نتیجه شیوع کرونا و پیامدهای حاصل از آن اکثر سازمان‌ها و از جمله کتابخانه‌ها در بیشتر کشورها تعطیل شدند، اما کتابخانه و مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی، ارائه خدمات خود را متوقف نکرده و به منظور پیشرفت و حرکت رو به جلو، خدمات و سلسله کنفرانس هایی را روی خط زنده (Webinar) برگزار کرد. این کنفرانس‌ها با هدف افزایش اطلاعات، تبادل ایده‌ها و استمرار انتقال اطلاعات برگزار شد. کار تنها به این حد نیز محدود نشده بلکه از آن فراتر رفته و فعالیت‌های متنوعی توسط کتابخانه ارائه شده است. از آن جمله می توان به ادامه برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان در موضوع کتابخانه‌ها به صورت زنده و از طریق نت و سایر فعالیت‌های دیگر اشاره کرد.»

شایان ذکر است که کتابخانه و مرکز نسخ خطی آستان قدس عباسی، سلسله تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه‌ای را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا به کار گرفته است و برای اجرای آن به اصول علمی و بهداشتی مطمئن تکیه دارد که از آن جمله ارائه خدمات از راه دور است که برای اولین بار در کشور عراق اجرا می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتراینجا کلیک کنید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: