چاپ مجموعه چهارم از کتب سیره به همت دار الرسول الاعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

دار الرسول الأعظم (صلی الله علیه و آله) در مرکز مطالعات بین‌المللی العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی مجموعه چهارم از کتب سیره تحت عنوان (سردیه النص السیری سیره ابن هشام: بناء الاخبار و الموقع الثقافى) را منتشر کرد.

این اثر در اصل پایان نامه کارشناسی ارشد محقق غانم حمید الزبیدی است که در مسابقه بین المللی پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی که توسط دار الرسول اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) برگزار شد رتبه سوم را از آن خود کرد.

سیره نبوی که محمد بن اسحاق المطلبی در سال ۱۵۲ یا ۱۵۱ هجری آن را گردآوری کرد، مشهور ترین سیره ای است که در قرن دوم هجری تألیف شد. سپس ابو محمد عبدالملک بن هشام بن ایوب الحمیری در سال ۲۱۸ یا ۲۱۳ هجری آن را در قرن سوم به صورت ویرایش شده روایت کرد که مشهور به سیره ابن هشام است.

سیره شریف نبوی یکی از مهم‌ترین مراجع فرهنگ عربی اسلامی بعد از قرآن کریم و مهم ترین اثر درباره وقایع تاریخی، رفتاری، اخلاقی و قانونی در دوره زندگانى شریف نبوی است.

زندگی پیامبر اکرم محمد مصطفی (صلى الله عليه وآله) از ارزش معنوی بالایی در ذهن هر مسلمان و وجدان آن برخوردار است.

سنت شریف آن حضرت، دومین منبع قانونی نزد فقهای مسلمان است و ارتباط عاطفی با شخص حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تمایل به شناخت جزئیات زندگی ایشان در ابعاد عقیدتی، اخلاقی و رفتاری را به آن افزوده است.

شایان ذکر است، دار الرسول الاعظم مسئولیت چاپ هر آنچه در راستای خدمت به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و سیره مبارک ایشان است، در مجموعه فعالیت های علمی و فرهنگی خود به عهده دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: