دستگاه قلب مصنوعی مهم ترین تکنولوژی بیمارستان الكفيل در اوقات جراحی

بیمارستان تخصصی الكفيل کربلا یک مرکز ویژه جراحی قلب کودکان و مشابه با مراكز موجود در کشورهای پیشرفته در سطح جراحی قلب را دارا است. در این مرکز جدیدترین تکنولوژی های پزشکی از جمله دستگاه قلب مصنوعی وجود دارد که جایگزین فعالیت قلب در حين انجام عمل جراحی می شود.

دکتر احمد عبودی، مدیر مرکز جراحی قلب کودکان در این بیمارستان گفت: مرکز جراحی قلب کودکان در بیمارستان الکفیل به رغم تازه تاسیس بودن آن، مشابه مراکز موجود در کشورهای پیشرفته است زیرا از زیرساخت ها و تکنولوژی های پيشرفته و كادر پزشکی و پرستاری متخصص برخوردار است.

وی گفت: این مرکز جایگزین مناسبی برای بیمارانی است که به منظور درمان ناگزیر به سفر خارج از کشور هستند. مهمترین تکنولوژی موجود در این مرکز دستگاه قلب مصنوعی است که در حین انجام عمل جراحی جایگزین قلب می شود. این ابزار و وسیله موقتی برای كسب وقت حین عمل جراحی است.

دکتر احمد عبودی ادامه داد: ماشین قلب متشکل از دو پمپ است كه هرکدام دریچه ورودی و خروجی دارا هستند و دستگاهی برای عملیاتی کردن این دو پمپ و دستگاه دیگری برای تنظيم ميانگين پمپاژ را داراست.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: