El-Kefîl Uluslararası Kültür ve Medya Merkezi’nden çeşitli kültür hizmetleri

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Medya Bölümü’ne bağlı El-Kefîl Uluslararası Kültür ve Medya Merkezi çok sayıda ve türde kültür hizmetleri sunuyor. Merkez’in dünyanın farklı ülkelerindeki insanları ve toplumun farklı tabakalarını muhatap alan farklı dillerde çok sayıda yazılı, görsel ve video içeriği bulunuyor.

El-Kefîl Merkezi Sorumlusu Cessam Muhammed es-Saîdî merkezde sunulan çeşitli kültürel hizmetler ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “El-Kefîl Uluslararası Kültür ve Medya Merkezi aralarında telif ve çevirinin de bulunduğu birçok farklı alanda çalışmalar yapmaktadır.”

“Merkezimiz birçok birimden oluşmaktadır, bunlar:”

1- El-Kefîl Çeviri Evi: Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Kültür ve Düşünce Merkezleri tarafından yayınlanan muhtelif kitapların ve başka çalışmaların yabancı dillere çevirisini yapmaktadır. Şu ana kadar Arapça’dan 12 farklı dile ve o dillerden Arapça’ya eserlerin çevirisi yapılmıştır. Bu çeviriler o yabancı dillerin ülkesinde yaşayan profesyoneller tarafından yapılmıştır.

2- Yazılı Uluslararası Medya Birimi: Her bir yabancı topluma uygun konuların seçiminden sorumlu bir birimin yönlendirmesi üzerine gerek merkez gerekse de Mukaddes Türbe’deki merkezler ve şubeler tarafından kültür ve düşünceye dair telif yapılmaktadır.

3- Uluslararası Kurumlar Birimi: Birçok ülkede açılması planlanan merkezlerden sorumlu olan bu birim; şu anda Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından festivallerin hazırlığı ve koordinasyonu ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

4-Uluslararası Elektronik Medya Birimi: “Neden İslam?” isimli websitesinin hazırlanmasından sorumlu birimdir. Söz konusu web sitesi üç dilde yayınlanacak olup hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara yöneliktir ve farklı kültür düzeylerine uygun, modernist bir üslup benimsemektedir.

5- Uluslararası Medya Yoluyla Bilinçlendirme Birimi: Bu birim bilinçlendirmeye yönelik video klipler üretmekte olup üretilen video klipler dah sonra farklı dillere çevrilmektedir. Çünkü içerik sadece diğer Arap ülkelerine yaşayan insanları değil; herkesi muhatap almaktadır.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Kefîl Uluslararası Kültür ve Medya Birimi; İslam ve İnsanlığa hizmet etme düşüncesiyle sürekli ve yoğun bir biçimde muhtelif alanlara yönelik olan ve kültürel açıdan zengin olan bir içerik üretmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: