تداوم اقدامات احداث پروژه مجتمع آموزشی اول و سوم آستان قدس عباسی

اقدامات احداث پروژه مجتمع فرهنگی آموزشی که از حدود بیش از دو سال قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد بطوری که پرسنل شاغل در آن به پیشرفت های بسیار خوبی دست یافته اند.

احمد الکعبی، رئیس بخش آموزش آستان قدس عباسی گفت: این پروژه بارقه امید جدیدی برای آینده دانش آموزان ما است تا بیشترین تعداد ممکن از آنها را پذیرش کرده و نظام آموزشی کامل و منطبق با حجم انتظارات آنها در آینده ارائه دهیم.

در همین راستا، سعد رحیم الفرعون، مدیر پروژه گفت: مساحت کلی این پروژه بالغ بر ۴۵ هزار مترمربع است که پنج مدرسه، دو مهدکودک، چهار سالن ورزشی و یک مرکز فرهنگی بر روی آن بنا شده است.

وی گفت: بحران کرونا به علت ایجاد دشواری در دسترسی به مواد ساختمانی به شکل واضحی بر روند کار تاثیر گذاشته است. اما ما این کار را به طور کامل متوقف نکردیم بلکه به انجام برخی اقدامات ممکن روی آوردیم و برای مرحله پس از بحران جهت از سرگیری فعالیت و تکمیل میزان پیشرفت ها در اسرع وقت آماده شدیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: