برگزاری وبیناری با محوریت انواع کتابخانه عربی به همت مرکز فهرست نویسی آستان قدس عباسی

مرکز فهرست نویسی وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی در نظر دارد یک کارگاه اینترنتی (Webinar) پیرامون (أقسام المكتبات في الوطن العربي بين التطبيق النظريّ والواقع الافتراضيّ: بخش کتابخانه ها در جهان عرب بین کاربرد نظری و واقعیت مجازی) از طریق برنامه (ZOOM Cloud Meetings) روز سه شنبه آتی راس ساعت پنج عصر به وقت بغداد برگزار کند.

این کارگاه با همکاری انجمن فکری و علمی العمید و دانشگاههای العمید و الکفیل برگزار می شود و اساتید ذیل الذکر به ایراد سخنرانی می پردازند:

- علی عبدالصمد آل فرهاد/ مدير جلسه/ بخش کتابخانه ای و اطلاعاتی دانشگاه بصره

- جمال بن مطر بن يوسف السالمی/ رئيس بخش پژوهشهای اطلاعات/ دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه سلطان قابوس.

- عبير عناد العساف/ رئیس کمیته علمی انجمن کتابخانه ها و اسناد کشور سوریه

- دموش أوسامه/ استاد کتابداری دانشگاه جيلالی اليابس سيدی بلعباس – الجزایر/ عضو آزمایشگاه پژوهش در سیستمهای اطلاعاتی و آرشیو در الجزایر

- محمود صالح اسماعيل/ بخش کتابخانه ای و اطلاعاتی - دانشگاه موصل.

- ازهار زاير جاسم/ بخش کتابخانه ای و اطلاعاتی - دانشگاه المستنصريّه.

- عماد بشير/ رئیس دانشکده رسانه در دانشگاه لبنان

- متولّي محمود النقيب/ بخش کتابخانه ای و اطلاعاتی/ دانشکده ادبیات - دانشگاه المنوفيه.

- أيمن صالح علی رحمه/ استاد کتابخانه ای و اطلاعاتی در دانشگاه بحری - سودان.

- آمنه المدانی/ استاد موسسه عالی مستندنگاری دانشگاه منوبه - تونس.

گواهی شرکت در وبینار به شرکت کنندگان تنها از طریق ایمیل ثبت شده ارسال می شود.

اوقات نمایش سمینار اینترنتی به وقت دیگر کشورها به نحو ذیل است:

6:00 - 8:00 عصر به وقت عمان (مسقط).

5:00 - 7:00 عصر به وقت لبنان.

3:00 - 5:00 عصر به وقت تونس.

4:00 - 6:00 عصر به وقت سودان.

3:00 - 5:00 عصر به وقت الجزایر.

4:00 - 6:00 عصر به وقت مصر.

5:00 - 7:00 عصر به وقت سوريا.

لینک ثبت نام:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MuUvnq4KQ4-Qghaq2oAOxg
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: