Yüce Dini Merceiyet Bürosu’ndan Iraklılara daha dikkatli davranma çağrısı ve virüsten korunmaya yönelik tedbirlere uymanın zorunlu olduğu vurgusu

Yüce Dini Merceiyet Bürosu Irak halkını daha dikkatli davranmaya çağırdı ve pandemiden korunmaya yönelik talimatlara uymanın zorunlu olduğu vurgusunda bulundu.

13 Şevval 1441 (6 Haziran 2020) Cumartesi günü yayınlanan bildiride şunlar yer aldı:

Ey saygıdeğer Iraklılar!

Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun.

Başta aziz başkent Bağdat olmak üzere birçok bölgede Korona pandemisine yakalanan vakaların daha önce görülmemiş bir biçimde arttığı şu zorlu günlerde; sizlere seslenip daha çok ihtiyat göstermeniz çağrısında bulunuyoruz. Aynı şekilde sizlere; başkalarıyla temastan kaçınma, onlarla aranızda tuttuğunuz mesafeyi koruma, maske takma, temizlik malzemeleri ya da dezenfektanlarla elinizi yıkama vb ilgili taraflar tarafından yapılan tavsiyelere bağlı kalmanız ve korunmaya yönelik tedbirlere bağlı kalmanızın zorunlu olduğunu vurgulamak isteriz.

Bu tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalmak – uzmanların da söylediği gibi – pandeminin yayılmasını sınırlamaya ve pandemiye yakalananların sayısının azaltılmasına aktif bir şekilde katkı sağlayacaktır. Bundan ötürü bunlara bağlı kalmak büyük önem arz eden bir meseledir, bir zorunluluk haline gelmiştir ve bu konuda gevşeklik ya da tolerans göstermek doğru değildir. Özellikle de memleketin artan pandemiye yakalanan vakalarla tıbbi olarak ilgilenmesi için gereken imkanların az olması nedeniyle (bu husus daha da önem kazanmaktadır). Zira birçok hastane vs kurum hastalarla dolup taşmış durumdadır.

Bu pandeminin şu anki halinden daha fazla yayılmaması için engel olmak tüm vatandaşların ve yetkililerin sorumluluğudur. Mutlaka herkes bu büyük sorumluluğun gerektirdiği düzeyde olmalı ve şu zorlu aşamayı mümkün olan en az zararla ve yükle aşmak için birbiriyle dayanışmalıdır.

Herkes; pandemiye yakalananların tedavisi ve onlarla ilgilenme vazifesini yerine getirirken büyük bir yüke katlanan hekimleri, hemşireleri ve hastabakıcıları hatırlamalıdır. Onlar ve aileleri ancak az sayıda kişinin bildiği sıkıntılarla yüz yüze gelmekte ve hatta bu uğurda hayatlarını tehlikeye atmaktadırlar. Son dönemde onların arasında bu pandemiye yakalanan kimselerin sayısında ivmeli artış yaşanmıştır. O halde onların yükünü hafifletmek için herkes mutlaka bu virüse yakalanmamak için gereken önlem ve tedbirlere uysun ki; vakalar kat kat artmasın, onlaron var olan yüklerine yük katmasın ve işlerini yapmalarını zorlaştırmasın.

Onları saygıyla selamlıyor ve onlara desteğimizi sunuyoruz. Halklarına hizmet ve dini, milli ve insani vazifelerini eda etmek için sürekli bir biçimde sarf ettikleri gayretler ve büyük fedakârlıkları için onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Aliyy-i Kadîr (Pek Yüce ve Pek Kudretli) olan Yüce Allah’tan onları hıfz eylemesini, onları korumasını ve onlara verdikleri bu büyük vergiye karşılık ecir, sevap, sağlık ve bereketler ihsan etmesini niyaz ederiz. Aynı şekilde Yüce Allah’tan pandemiye yakalananlara acil şifalar ihsan eylemesini ve belâları da pandemiyi de herkesten def eylemesini niyaz ederiz. Şüphesiz O Semî-i Mucîb’dir (Pek işiten ve dualara icabet edendir)!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: