انتشار لينک خدمات اينترنتى کتابخانه آستان قدس عباسى بر روى وبسايت کتابخانه مرکزى دانشگاه موصلمرکز اطلاعات دیجیتال وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسى با توافق کتابخانه مرکزی دانشگاه موصل خدمات اینترنتی رایگان خود را نشر می دهد.

این اقدام در چارچوب همکاری علمی و معرفتی میان طرفین و اهتمام به آگاهی همگان از خدمات اينترنتى کتابخانه آستان صورت می گیرد.

استاد عمار حسین الجواد، مدیر مرکز اطلاعات دیجیتال درباره این همکاری گفت: پس از آن که خدمات امانت دهى اینترنتی کتب را راه اندازی کردیم و این امر با استقبال قشر اساتید و دانشجویان دانشگاه های عراق رو به رو شد بطوریکه روزانه ده ها دانشجو از این خدمات استفاده می نمایند، مسئولان کتابخانه مرکزی دانشگاه موصل به منظور ارائه این خدمات با ما تماس برقرار نمودند و در حال حاضر توافقى در خصوص خدمات امانت دهی اینترنتی برای استفاده دانشجویان دانشگاه های عراقی حاصل شده است.

الجواد افزود: مرکز ما آماده است تا خدمات خود را به هر شخصی که تمایل به پشتیبانی از روند علمی و فرهنگی کشور و حفظ میراث کهن عراق دارد ارائه دهد. در این زمينه توافق ويژه اى را به کتابخانه مرکزی دانشگاه موصل پیشنهاد نمودیم تا به پروژه های ملی ما ملحق شود و اينکه در راستای حفظ میراث کشور که به خصوص در دوره حملات تروریستی داعش در معرض غارت و نابودی قرار گرفته عمل کنیم.

نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: