پشتیبانی اینترنتی کتابخانه بانوان در حوزه آموزشی و تحقیقاتی

کتابخانه بانوان وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی یکی از کتابخانه هایی محسوب می شود که در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن، ارتباط خود را حفظ نموده و پشتیبانی اينترنتى محققان و دانشگاهیان در زمینه تامین منابع مورد نياز آنها را ادامه داده است.

أسماء العبادی، مسئول این کتابخانه در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: این کتابخانه برنامه ویژه ای را متناسب با این شرایط با محوریت آموزش از راه دور تدوين كرده كه به رفع نیازهای محققان و دانشجویان در این شرایط که ارتباط حضوری دشوار است کمک می کند.

وى افزود: ما تلاش کردیم تا از تکنولوژی برای این منظور استفاده نماييم و برنامه های ارتباط اجتماعی راه اندازی کنیم. این تلاشها در راستاي ایجاد فضای تحقیقاتی متمایزى است که دانشجويان را به ارتباط، مشارکت و تکمیل مطالب تحقیقاتی شان ترغیب می کند.

العبادى اظهار داشت، هدف از خدماتی که کتابخانه به دانشجویان و محققان از طریق درگاههای اینترنتی ارائه می کند، پشتیبانی از روند آموزشی براى مواجهه با شرایط کنونی و اهتمام به کادر آموزشی است. این گام تحت عنوان (کارگاههای آموزشی) خواهد بود و ارتباط از طریق ذیل ممکن است:

- پست الکترونیک:alkafeel.net/ library - women

- بخش کتابخانه بر روی سایت منتدى الكفيل https://forums.alkafeel.net/node/884278

- صفحه کتابخانه بانوان در فیسبوک https://www.facebook.com/lib.alkafeel
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: