انتشار شماره های (نوزدهم و بیستم) مجله علمی الباهر از سوی مرکز العمید

مرکز بین المللی مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی برای پنجمین سال، جلد دهم از مجله علمی الباهر در زمینه علوم تجربی و مهندسی را در دو شماره نوزدهم و بیستم منتشر کرد. این جلد دارای نه مقاله به زبان انگلیسی است.

هیئتهای مشاوره و تحریریه این دو شماره مجله اعلام کردند، شماره های جدید (نوزدهم و بیستم) مجله الباهر توسط کارمندان آن با توجه به اهمیت مقالات در رشته های مختلف علمی تکمیل می شود. این امر به دلیل تمایل به پشتیبانی از روند پژوهشی علمی در عراق و جهان با مطالب جدید و همسو با موضوعات روز، ایجاد بستری برای اقدام علمی و پژوهشی به منظور کشف ناشناخته ها و نیز تمرکز بر تازه های رشته های علمی انجام می شود.

این دو منبع توضیح دادند: با توجه به اینکه مجله الباهر در زمینه علوم تجربی و مهندسی تخصص دارد، تحقیقات دو شماره در این زمینه ها است و بدین ترتیب (الباهر) یک موضوع جدید علمی را ثبت می کند که مستلزم توجه و تمجید است و همه این امور در شرایط استثنایی عراق صورت می پذیرد.

این دو هیئت ادامه دادند: ما این مطالب جدید علمی را پیش روی خوانندگان (الباهر) قرار می دهیم تا بتوانیم روحیه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در قلم محققان و عقاید آنها بیدار کنیم تا ضمن همسویی با علوم، پوپایی تحقيقات علمی هدفمند را حفظ کنیم و همچنین بر تازه های علوم اشراف داشته و مجموعه ای از مباحث علمی به ویژه آنهایی که نیازمند تفسیر و توضیح و بیانگر عمق اهمیت موضوعات انتخاب شده هستند و می توان به تحقیق و کاوش در آنها پرداخت را مورد توجه قرار دهیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: