پایان بتن ریزی بخش اول از ساختمان الحیات در استان المثنی

پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی که در پروژه ششمین ساختمان درمانی بیماران مبتلا به کرونا در استان المثنی فعالیت می کنند، اقداماتشان را ادامه داده و ریختن بتن مسلح (آرمه) در قطعه اول از مساحت پروژه را به پایان رساندند.

مهندس صفا محمدعلی، از ناظران پروژه در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: پس از پایان اجرای سیستم تصویر نقشه پروژه که مورد تصویب از سوی طرف ذینفع است، شب گذشته اقدامات ریختن بتن مسلح در قطعه اول از مساحت پروژه را تکمیل کردیم.

وی افزود: هم اکنون اقدامات آماده سازی بخشهای باقیمانده در دست انجام است و پیش از آن اندازه گیری زمین و استفاده از نایلون برای جدا کردن این بخشها از بخش بتن ریزی شده به منظور جلوگیری از انتشار رطوبت استفاده شد.

شایان ذکر است، این پروژه به نفع اداره بهداشت استان المثنی در بیمارستان آموزشی امام حسین (علیه السلام) اجرا می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: