درج چهار كتابخانه عراقى فعال در دوره شيوع كرونا در سايت (IFLA)

فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری (IFLA) از طریق مرکز فهرست‌نویسی وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی چهار کتابخانه آکادمیک عراقى فعال و تاثیرگذار در دوره شيوع ویروس کرونا را در سایت رسمی خود درج کرد.

این امر در جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی فدراسیون در سایت رسمی آن بامحوريت (مدیریت دورکاری) صورت گرفت که کتابخانه ها به واسطه آن خسارات وارده به جهان در نتیجه شروع کرونا را کاهش دادند.

حسنین الموسوی، رئیس این مرکز در مصاحبه با شبکه جهانی الکفيل اظهار داشت، کتابخانه و بخش نسخه خطی آستان قدس عباسی یکی از اعضای مورد اعتماد فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری و نماینده عراق در آن به شمار می‌رود. خدماتی که مرکز فهرست نويسى در این زمینه ارائه کرده است محدود به کتابخانه آستان قدس عباسی نبوده بلکه گستره آن شامل کتابخانه های آکادمیک دیگر در عراق می شود.

وی افزود: کتابخانه دانشگاههاى المستنصریه و العراقیه و همچنین کتابخانه هاى مرکزی دانشگاه العمید و دانشگاه الزهرا در جدیدترین گزارشی که به تازگی بر روی سایت با محوریت"مدیریت دورکاری"منتشر شد درج گردیده اند. بدین وسیله ما در راستای خدمت به عراق توانستیم نام این کشور را بر روی این سایت بین المللی که بیش از ۱۵۰ کشور در آن عضویت دارند بگنجانيم. عضویت تنها مختص کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی نیست بلکه ما آماده همكارى با هر کتابخانه دیگری هستيم که خواهان درج اسم آن در این گزارش ها است که مرتب به روز رسانی می شود.

در همین راستا، باسم سامر لفته معاون علمی مرکز گفت، فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری ایفلا از زمان شيوع کرونا از طریق اعضای مستقر خود در جهان درباره کتابخانه های فعال در دوره شروع ویروس کرونا در زمينه آمارى فعاليت داشته و از طریق کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی به عنوان نماینده رسمی این فدراسیون اقدام به گردآوری داده‌های ویژه کتابخانه های عراق و خدمات آنها نموده تا گزارش دوره ای مربوط به آن را آماده کند.

وی تاکید کرد: کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی یکی از اعضای فعال و مورد تایید فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری ايفلا و نماینده عراق در آن است. ما پیشتر اقداماتی را انجام داده ایم که اعتمادمان را نزد آنان افزایش داده و مهمترین آن اجرای اصول توسعه پایدار و نشر داده های بیش از ۱۵۰۰ کتابخانه بر روی نقشه داده های سایت ایفلا است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: