Huzistan’da düzenlenen I. Kültür Haftası etkinliklerinde bir başka durak: Değerli âlimler tarafından verilen ve birbirinden önemli konuların paylaşıldığı dini seminerler…

Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri Genel Sekreterliklerinin İran’daki “İ’lam-ud Duvelî / Uluslar Arası Medya” organizasyonu ile ortaklaşa bir biçimdeki İran Huzistan’da düzenlenen I. Kültür Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir başka önemli faaliyet de değerli Âlimlerce verilen dini seminerler oldu.
Irak’ın tanınmış simalarından olan değerli Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) âlimleri Seyyid Reşîd el Huseynî ve Şeyh Habîb el-Kâzımî tarafından verilen seminerler büyük ilgi gördü.
Verdiği ahlâk dersleri ve maneviyat dolu duaları ile tanınan değerli Âlim Şeyh Habîb el-Kâzımî’nin seminerinin başlığı “ Hz.İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Kıyâmı ve gençliğin değerlerini korumadaki rolü” oldu. Seminerinde Aşûrâ günü Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) yanında savaşan gençlerden kesitler sunan Kâzımî; Hz.İmam Huseyn’in genç yaşta şehit düşen büyük oğlu Hz.Ali Ekber’in (Allah’ın salâtı ve selâmı Onların, Ceddleri Hz.Resûlullah’ın ve paspâk Ehlibeyt’in üzerine olsun) menkıbe ve faziletlerinin üzerinde daha ayrıntılı bir biçimde durdu ve Aşûrâ’nın Genç Arslanları’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) esintilerini taşıdığı seminer ile Kültür Haftası etkinliklerine bir inci daha katılmasına vesile oldu.
Kâzımî doğru yoldan gitmek isteyen gencin mutlaka “marifet”i (Allah’ı,Resûlunu,Ehlibeyti - Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun – ve dîni tanıma) algılamış ve onu ilahi marifete ulaştıracak bir azme sahip olması gerektiğine vurgu yaptı. Kâzımî semineri boyunca gençlerin doğru yoldan gitmelerine teşvik ve destek edilip günümüzde; bilhassa ergen ya da genç yaştaki Müslüman gencin maruz kalmakta olduğu sapkın,hastalıklı ve karanlık fikirlerle dolu saldırılar karşısında mutlaka yer alınması gerektiği gerçeğinin üzerinde ısrarla durdu.
Öte yandan; bölgede Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) fıkhının toplumda yayılmasına yönelik programlardan da tanınan ve fıkıh konusunda uzmanlığı bulunan değerli âlim Seyyid Reşîd el-Huseynî’nin seminerinin ana teması da “Hz.İmam Huseyn (Aleyhisselâm) Kıyâmı ve aşiretlerin rolü” oldu.Huseynî, seminerinde geçmişten günümüze kesitler sunarak; etnik ayrımcılık ya da ırkçılıktan uzak bir biçimde, barışçıl ve Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerine olsun) öğretileri ışığında yeşeren aşiret bağlarının ve bu önemli düsturu parola edinen aşiretler tarafından gerçekleştirilen hareketlerin, Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Kıyâmının vuku bulduğu günden bu güne kadar yaşatılmasında oynadığı önemli role değindi.
Seminerlerin sonunda toplanılarak akşam ve yatsı namazı kılındı.
Kılınan namazın ardından Şeyh Habîb Kâzımî’nin meşhur hazin sesi eşliğinde Kumeyl Duası okundu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: