“ I.Kültür Haftası” nedir? Mukaddes Hz.Huseyn ile Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhimasselâm) Türbeleri neden bu etkinliği düzenlemektedir? İşte soruların cevabı…

Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri Genel Sekreterliklerinin İran’daki “İ’lam-ud Duvelî / Uluslar Arası Medya” organizasyonu ile ortaklaşa bir biçimdeki İran Huzistan’da düzenledikleri I.Kültür Haftası organizasyonu farklı ülkelerde düzenlenen bir etkinlikler ailesidir. Lübnan’daki gerçekleşen ilk organizasyonun ardından ikincisi de bu sene İran’ın Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan bölgesinde düzenlenmektedir.
Organizasyonun tohumu Kerbelâ’daki iki Mukaddes Türbe tarafından ortaklaşa bir biçimde her yıl düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden gelen konukları ağırlayan “Şahadetin Baharı Kültür Festivali”ne katılan Lübnanlı ekibin festivalden büyük ölçüde memnun kaldıklarında atıldı. Heyet istifade etmiş oldukları hayırdan ve bereketlerden ülkelerinde yaşayan farklı kesimlerin de nasiplenmesini arzu ettiklerini ve benzeri bir organizasyonu kendi ülkelerinde tertip edilmesini Mukaddes Türbelere teklif etti ve daha önce benzeri düzenlenmemiş olan “Kültür Haftası” organizasyonun düzenlenmesi için start verildi.
Lübnan’daki organizasyonun kaydettiği önemli ölçüdeki başarının ardından gözler diğer ülkelere çevrildi ve bir diğer teklifi de Irak’ın komşusu İran’ın Huzistan bölgesinden geldi.

Mukaddes Türbeler neden böyle organizasyonlar tertip etmektedir?

Kerbelâ’daki Mukaddes Türbelerin gidişatını takip eden her bir birey; din ve kültürün yayılmasında bir merkez haline geldiklerini bariz bir biçimde görecektir. Bilindiği üzere Mukaddes Türbeler hak itikadı ve İslami vahdet kültürünü yaymayı kendine misyon edinmiş bir kuruluştur.
Herkesin bildiği bir diğer gerçek de, günümüzde şerrin ve istikbarın güç odaklarının; Müslümanlar arasında tefrikayı yaymaya azmetmiş olması, bu amaç doğrultusunda tüm imkanlarını seferber etmesi ve bunu bin bir çeşit yolla gerçekleştirmeye çalışmakta oluşudur.
Mukaddes Şehir Kerbelâ’daki Mukaddes Mekanların yönetimi de bu tehlike karşısında elbette ki harekete geçecekti. Nitekim bu çerçevede; Müslüman toplumları meydana getiren farklı inanç ve etnik kökene mensup tüm kesimleri bir arada tutacak, diri akıl ve vicdan sahiplerine hitap eden insani bir düşünce sistemi inşa etmeye ve bu vesileyle mezheplerin ve yönelişlerin birleşeceği bir toplum inşa etmeye azmetmiştir.
İşte bu sebeple, Kerbelâ’da vuku bulan ilahi devrim Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Kıyamı’nın akımını ve mukaddes soluğunu dünyanın dört bir yanına ulaştırmak amacıyla; şüphe götürmez bir şekilde siyasi,toplumsal, milli ve itikadi biçimde toplumun genelinde en büyük nüfuza sahip olan,ümmetin ahvalini takip etmekte son derece titiz davranan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen paspâk Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhlarını yönetenler; birbirinden farklı, ses getiren ve her geçen daha da fazla ilgi gören aktivitelerini artırmaya,zenginleştirmeye ve çeşitlendirmeye tam gaz devam etmektedir.
Huzistan Kût Kut Abdullah şehri istasyon Kültür Haftası I.Kültür Etkinlikleri Etkinlikler Faaliyetler Faaliyetleri durağı
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: