بخش مطالعات و تحقیقات آستان قدس عباسی منبعی مهم در عرصه پژوهش

بخش مطالعات و تحقیقات وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی یکی از بخش‌های مهم این بخش به شمار می رود که مسئولیت انتشار فصلنامه های علمی در زمینه پژوهش ها و مطالعات آکادمیک، برپایی کنفرانسها، سمینارهای علمی و همچنین کارگاه های علمی را به عهده دارد.

این فعالیتها در راستای پشتیبانی از عرصه فکری با مجموعه ای از آثار متین صورت می‌گیرد که به پژوهشگران در زمینه های مختلف علوم و دانش کمک می کند.

برای اطلاع بیشتر از فعالیت‌های این مرکز ، شبکه جهانی الکفیل با ضیا محمدحسن، مسئول این مرکز دیدار و گفتگو کرد.

وی اظهار داشت، فعالیت بخش مطالعات و تحقیقات به دو قسمت مهم تقسیم می شود؛ قسمت اول انتشار مجموعه ای از مجلات علمی که مهمترین آن به شرح ذیل است:

- (مجله العمید) یک فصلنامه علمی است که به مطالعات و تحقیقات انسانی اهتمام می ورزد و دارای مجوز از سوی وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی بوده و به دلیل اهداف آن در زمینه رشد علمی مورد تایید قرار گرفته است. برای اطلاع از شماره ها، آثار و شرایط نشر آن لینک زیر را مشاهده نمایید:

http://alameed.alameedcenter.iq/
- (مجله الباهر) یک فصلنامه علمی است که همه ساله در دو جلد منتشر می‌شود و هر جلد حاوی دو شماره است. این فصلنامه به تحقیقات و مطالعاتی که از علوم پایه و مهندسی برای فعالیت خود استفاده می کند اهتمام می ورزد و به دلیل اهداف آن در حوزه ارتقای علمی مورد تایید قرار گرفته است. برای اطلاع از شماره های این مجله و شرایط نشر آن لینک زیر را کلیک کنید:

http://alameed.alameedcenter.iq/.http://albahir.net/
- ( مجله تسلیم) یک فصلنامه علمی است که به علوم زبان و ادبیات عربی اهتمام می ورزد و دارای تاییدیه نشر است. برای اطلاع از شماره ها و شرایط نشر آن به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://tasleem.alameedcenter.iq/index.php
اما قسمت دوم از فعالیت بخش تحقیقات و مطالعات این بخش مشارکت در برپایی کنفرانس ها و در راس آن کنفرانس علمی بین المللی العمید و کنفرانس فتوای دفاع مقدس و پیگیری اقدامات برگزاری کنفرانس های مربوطه، کارگاه ها و همچنین سمینارهای داخلی است که در مرکز مطالعات العمید برگزار می‌شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: