ادامه ارائه دروس مرکز قرآن الکریم الهندیة به صورت مجازی

فراگیران واحد حفظ مرکز قرآن الکریم/ شعبه الهندیة، دروس خود را به صورت مجازی دریافت می‌کنند. این اقدام با هدف تکمیل حفظ آیات قرآن کریم و مرور و تثبیت محفوظاتی که پیش از این فراگرفته‌اند، صورت می‌گیرد.

دوره‌های حفظ قرآن کریم از راه دور و با بکارگیری وسایل ارتباط الکترونیکی انجام می‌گیرد. این موضوع در واقع اقدامی پیشگیرانه در راستای فاصله‌گذاری اجتماعی است و به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در دستور کار مرکز قرار گرفته است. همچنین این دوره‌ها انگیزه‌ای برای فراگیران است تا از فضایل قرآن کریم بهره‌مند شوند و انتشار فرهنگ ثقلین توسط این شعبه از مرکز قرآن الکریم ادامه یابد.

شایان ذکر است که این دروس یکی از چندین دوره‌ الکترونیکی است که مرکز قرآن الکریم و شعب آن در استان‌های عراق، با توجه به شیوع کرونا و برای استمرار خدمات قرآنی، اقدام به ارائه آن کرده‌اند.

لازم به ذکر است که مرکز قرآن الکریم وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی، هر ساله مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی متنوع را ارائه می‌دهد، ولیکن امسال و با توجه به شرایط کنونی کشور و به منظور پیروی از طرح احتیاطی و پیشگیرانه‌ای که آستان قدس عباسی بکار بسته، تنها به ارائه چند برنامه محدود بسنده کرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: