انتشار اولین کتاب از مجموعه قرآن در مطالعات غربی

مرکز مطالعات استراتژیک اسلامی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی کتابی با عنوان (متن قرآنی .... تفسیر شرق شناسان متن قرآن در نیمه دوم قرن بیستم) منتشر کرد. این کتاب بخشی از مطالعات غربی است و اولین نسخه منتشر شده از این مجموعه به شمار می‌آید.

کتاب (متن قرآنی) تألیف دکتر فاطمه سروی است و دربرگیرنده‌ی پژوهش، تحقیق و مطالعه در باب روش تفسیری است که شرق شناسان در نیمه دوم قرن بیستم در تفسیر قرآن، عبارات و واژگان آن به کار گرفته‌اند. این کتاب در یک چارچوب تحلیلی انتقادی، به بیان شیوه تفسیری می‌پردازد که شرق شناسان در دوره تاریخی مذکور بنیان نهاده‌اند و به روشنگری درباره پیشینه‌ای میپردازد که این شیوه از آن منشأ می‌گیرد.

دامنه این پژوهش دربرگیرنده‌ی تمام تفسیرهایی است که شرق شناسان در پنج دهه نیمه دوم قرن گذشته و سال‌های بعد از آن نگاشته‌اند و در آن از اعتقادات مذهبی و رویکرد فکری آنان‌ صرف نظر شده است.

آنچه که این پژوهش را از سایر مطالعات متمایز می‌کند، تحلیل جامع آن در باب دیدگاه‌های مختلف و رویکردی‌های فکریست که شرق شناسان در تفسیر قرآن کریم بنیان نهاده‌اند. به گونه‌ای که به پژوهشگران سنتی همچون: ریچارد بل، یوسف درّه الحدّاد، جان ونزبرو و پژوهشگران نوآوری همانند: یوری روبین، آنجلیکا نویورت، نیل رابینسون، گابریل سعید رینولدز می‌پردازد و دیدگاه کلی درباره نگاه شرق شناسان در زمینه تفسیر آیات، عبارات و اصطلاحات قرآن ارائه می‌دهد. این پژوهش در یک‌ چارچوب انتقادی و ارزیابانه، سوابق این شرق شناسان را بیان کرده و با شواهد تفسیری بین تفاسیر منسجم و تفاسیری که تنها متکی بر رأی و حدس و فرضیات ناشی از ایدئولوژی‌های و دیدگاه‌های تقلیل دهنده است، تفکیک ایجاد می‌کند.

لازم به ذکر است که جنبش پژوهش علمی تخصصی و دائرةالمعارفی در نزد شرق شناسان از گذشته تا عصر کنونی متوقف نشده است. این پژوهش‌ها موضوعاتی همچون منابع میراث اسلامی و به ویژه قرآن کریم، سنت شریف و سیره نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و تاریخ آن را دربرمی‌گیرد و همواره نتایج پژوهشی و علمی آنان دارای روش‌های علمی بوده و شامل دیدگاه‌ها و موضوعات دقیق و حساسی می‌شود که آثار آن در فهم عقاید اسلام، شریعت و سبک زندگی انعکاس می‌یابد.

برای اطلاع از کتاب‌ها و سایر نشریات این مرکز بر روی این لینک کلیک کنید:

https://www.iicss.iq/?id=3226
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: