عملیاتی شدن دستگاههای اکسیژن ساز در بیمارستان الحسین (علیه السلام) استان ناصریه

عضو شورای اداری آستان قدس عباسی عصر روز چهارشنبه اعلام کرد، دو دستگاه اکسیژن سازی که آستان قدس عباسی در اختیار بیمارستان الحسین (علیه السلام) در استان ذی قار قرار داد، عملیاتی شدند و با ظرفیت تولیدی ۳۶ متر مکعب شروع به کار کردند. بدین ترتیب آستان توانست در رفع کمبود ماده اکسیژن در بیمارستان سهیم باشد.

جواد الحسناوی که در بین اعضای هیات آستان قدس عباسی به ریاست معاون تولیت آستان و همراه تیم فنی برای اجرای اقدامات نصب دستگاهها حضور داشت گفت، این نخستین طرح از سوی آستان قدس عباسی نیست بلکه آستان اقدامات انسان دوستانه بسیاری انجام داده است. این طرح بعد از درخواست کادر پزشکی بیمارستان ‌و مردم استان به دلیل اوضاع نابسامان بهداشتی در پی کاهش ماده اکسیژن به اجرا در آمد.

وی گفت، به این درخواستها پاسخ سریع داده شد و با نظارت سید احمد صافی (دام عزه) متولی شرعی آستان قدس عباسی یک تیم فنی اعزام و از نیاز بیمارستان به اکسیژن مطلع شد. بنا بر این امر بیمارستان به دو دستگاه اکسیژن سازخارجی با ضمانت یک ساله مجهز شد. این تیم فنی روز گذشته طی کمتر از ۱۲ ساعت دو دستگاه را نصب و آنها را به سیستم بیمارستانی بدون هیچگونه قطعی یا اختلالی متصل کردند.

الحسناوی گفت: این دو دستگاه با حضور حسين الكنزاوی، مدیر اداره بهداشت ذی قار، راجی الياسری مدیر بیمارستان و برخی مسئولان اداره بهداشت و بیمارستان با پوسش رسانه ای گسترده آغاز به کار کرد.

شایان ذکر است این دو سامانه متکی بر تکنولوژی (psa) هستند که با مکیدن دیگر گازها و عبور دادن گاز اکسیژن، این گاز را از سایر گازها جدا می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: