Rekor sürede ve modern tıbba uygun nitelikte: Kerbelâ’daki Koronavirüs hastaları için inşa edilen IV. Yaşam Destek Koğuşu binası projesi tamamlandı

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Bakım Mühendisliği Bölümü ekipleri Mukaddes Kerbelâ eyaletinde inşa etmekle görevlendikleri IV. Yaşam Destek Koğuşu projesi binasının inşaatının tamamlandığını paylaştı. Duyuruda ayrıca Koronavirüs pandemisi hastalarına hizmet verilebilmesi için projenin Mukaddes Kerbelâ Eyalet Valiliği Sağlık Dairesi’ne teslim işlemlerinin yapılmakta olduğu belirtildi.

Şantiye Mühendisi Muhammed Mustafa Tavîl konuyla ilgili detayları şöyle paylaştı: “Binanın toplam alanı 1000 m2 olup Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) Tıp Kenti’nde konumlanmıştır. Proje iki kısma ayrılmıştır.”

“İlk kısım: 350 m2lik alan üzerine kurulu olan bu bölümde her biri 12 m2lik alan kaplayan altı tıbbi poliklinik, 24 m2 lik bir laboratuar, ultrasonografi için bir oda, rönten için bir oda, binanın idaresi için 24 m2lik bir oda, danışma, üçü hanımlar üçü erkekler için altı tuvalet ve 24 m2 lik bir bekleme salonundan oluşmaktadır.”

“İkinci kısım: 600 m2’yi bulan bu alanda her biri 24 m2lik ve üç yatak kapasitesine sahip 15 süit bulunmaktadır. Her birinin iki tarafında birer tuvalet olan bu süitler söz konusu kısmın iki tarafında bölüştürülecek şekilde 2.4 metre 38 m uzunluğunda bir duvar ile birbirinden ayrılmıştır.”

“Her iki kısım arasında 38 m uzunluğunda 2.2. m genişliğinde bir koridor ile ayrılmaktadır. Geri kalan alanlar ise; binanın girişi ve mevsimlik bitkiler ağaçların ve bitkilerin yer aldığı bir yeşil alandan oluşmaktadır.”

Projede yer alan en önemli sistemler şunlar:
- Modern bir alarm sistemi. Sistemde binanın birçok önemli noktasına yerleştirimiş sensörler yer alıyor.
- Halihazırdaki ve gelecekte olması muhtemel yüklerin göz önüne alındığı bir elektrik sistemi. (Milli akım ve jeneratör)

- Sıhhi sarfiyat sistemi

- Gözetleme kameraları sistemi

- Splitboard denen harici parçalar içeren ve tüm odalara dağıtılmış olan bir klima sistemi.

- Saf hava veren Air Fresh sistemi. Bir yandan özel bir mekanizma ile dışarıdan havayı çekip arıtan bu sistem; öte yandan da izolasyon süitlerine ve odalara hastalar için uygun soğuklukta temiz hava pompalamaktadır.

- Kirli havanın binadan çekilip atılmasını sağlayan sistem. Kirli hava dışarı atılmadan önce dış çevreye zarar vermemesi için yüksek sıcaklıkta ve birtakım malzemelerle nötralize edilmektedir.

“Çalışmalar biri sabah diğeri akşam olmak üzere çifte vardıya şeklinde ilerlemekte olup günnde 18 saat çalışılmaktadır. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi çalışan personeli temin etmesine ilaveten tanınmış, güvenilir kaynaklardan proje için gereken her türlü ham maddeyi de temin etmiştir.”

Haberimizin konusu olan proje 1000 m2lik bir proje olup iki kısma ayrılmıştır. İlk kısmı izole odalardan (süitlerden) ikinci kısmı da poliklinikler ve eklentilerinden oluşmaktadır. Bu Yaşam Destek Koğuşu, Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Bakım Mühendisliği’nin inşaatına başlamış olduğu dört yaşam destek koğuşundan biri olup diğerleri başkent Bağdat’ta ve Irak’ın Simava ile Musenna eyaletlerindedir. Bakım Mühendisliği Bölümü bundan önce de üç Yaşam Destek Koğuşu inşa edip tamamlamıştır. Bunlardan Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) Tıp Kenti ve Hindiyye Devlet Hastanesi’nde olmak üzere ikisi Kerbelâ’da ve üçüncüsü de Necef-i Eşref eyaletindeki Emîr-il Müminîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Hastanesi’ndedir.

Söz konusu proje Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Koronavirüs pandemisine tedavi sürecine katkı ve eyaletteki sağlık çalışanlarına destek amacıyla gerçekleştirdiği insani girişimlerin parçasıdır. Yüce Dini Merceiyet’in bu hususa yönelik tavsiye ve teşvikleri üzerine Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi harekete geçmiş bu ve buna benzer sağlık çalışanlarına destek amaçlı birçok girişimde bulunmuştur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: