(كتاب الزكاة) تازه ترین اثر مرکز شيخ الطوسی و احياء التراث

مركز الشيخ الطوسی (قدّس سرّه) ومركز إحياء التراث وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی به تازگی (كتاب الزكاة) تالیف شيخ عبد الرحيم التستری و حاوی تقریرات شيخ مرتضى الأنصاری (قدّس سرّهما) را به چاپ رساندند.

این اثر یک کتاب فقهی و استدلالی است که همه مباحث زکات را دربرمی گیرد.

مرکز احياء التراث تحقیق این کتاب و مرکز الشيخ الطوسی (قدّس سرّه) بازبینی و بررسی و انتخاب عناوین آن را عهده دار شده است.

این کتاب در سه جلد منتشر شده است:

- جلد اول (600) صفحه است و مباحثی درباره کسانی که زکات برآنان واجب است مطرح کرده است. همچنین مطالبی درباره چیزهایی که زکات آنها مستحب و واجب است آورده بطوریکه کتاب با زکات انعام و شرایط وجوب زکات آن آغاز شده است.

- جلد دوم حاوی (740) صفحه است که با زکات نقدین و شرایط آن و سپس زكات غلات چهارگانه و شرایط آن ادامه یافته و به زکات مال تجارت و سپس بیان مصرف زکات و مستحقین آن منتقل شده است.

- جلد سوم حاوی (474) صفحه است. این جلد با ویژگی های مستحقین زکات آغاز شده و با مباحث زکات مال و مجموعه ای از احکام پایان یافته است.

سپس به مباحث زکات فطره منتقل می شود. اولین مباحث آن درباره کسانی است که زکات فطریه برآنها واجب می شود. همچنین درباره نوع فطریه، زمان وجوب و مقدار آن و در نهایت موارد مصرف زکات مباحثی بیان شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: