رسیدن به مراحل پایانی پروژه مجتمع اداری آستان قدس عباسی

پروژه مجتمع بخشهای اداری وابسته به آستان قدس عباسی شاهد مراحل پیشرفته ای در زمینه احداث است و در صورت تکمیل و عملیاتی شدن آن از پروژه های مهمی به شمار می رود.

این پروژه طبق طراحی های معماری جدید و با تکیه بر پیشرفته ترین سامانه ها به اجرا در آمده است.

ضياء مجيد الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی گفت، این پروژه متشکل از (10) طبقه به مساحت (1395) متر مربع در هر طبقه است. این پروژه یک مجتمع کامل ویژه پرسنل آستان قدس عباسی خواهد بود ودر مراحل ساخت از سازه های بتنی گرفته تا اقدامات تکمیلی از مواد باکیفیتی استفاده شده است.

وی گفت، (90) درصد از اقدامات سیستمهای پروژه از جمله سیستمهای برقی، خنک کننده، سیستم جدید دوربینها و نیز سامانه هشدار سریع و حریق انجام شده و همه این اقدامات در مراحل پیشرفته است.

الصائغ افزود: این پروژه پس از آنکه وارد مراحل تکمیلی شامل روکش نمای خارجی ساختمان شد اکنون در مراحل پایانی بوده و بخش زیادی از آن تکمیل شده است. در ادامه اقدامات روکش دیوارها از داخل و همچنین اقدامات سقفهای کاذب انجام می شود و در مرحله آخر کف ساختمان با مرمر سنگفرش خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: