اجرای پویش ضدعفونی سازی استان نجف اشرف به همت تیپ رزمی العباس (علیه السلام)

تیپ رزمی العباس (علیه السلام) پویش گسترده ضدعفونی سازی در استان نجف را با استفاده از دستگاههای جدید و مواد کارامد تولید شده در شرکت خیر الجود وابسته به آستان قدس عباسی برای پیشگیری از ویروس کرونا اجرا کرد.

این پویش بخشی از مجموعه پویشهایی است که تحت نظارت ستاد بحران وابسته به تیپ در برخی استانهای عراق از طریق نمایندگی های آن اجرا شده است. پویش ضد عفونی سازی از زمان شیوع ویروس کرونا در پاسخ به دستورات مرجعیت عالی دینی به منظور پشتیبانی از جهات ذیربط و ایستادگی در کنار آنها در بحران به راه افتاده است.

كريم حسن، مسئول نمایندگی تیپ در استان نجف گفت، پویش تیپ رزمی العباس در چارچوب پیشگیری از کرونا و در راستای خدمت به اهالی شهر امام علی (عليه السلام) به راه افتاد. در این پویش مرکز شهر و مناطق اطراف آن به طور کامل ضدعفونی شدند.

عباس حسن، عضو ستاد بحران در تیپ العباس گفت، حجم مواد ضدعفونی کننده مورد استفاده در این پویش پنج هزار لیتر بود که از سوی شرکت خير الجود وابسته به آستان قدس عباسی تامین شد. این پویش ها در استان نجف و دیگر استانها ادامه خواهد داشت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: