توزیع روزانه دهها سبد غذایی توسط موکبهای شهر مدائن میان خانواده های آسیب دیده در اثر کرونا

موکبهای خدماتی حسینی در راستای عمل به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی مبنی بر حمایت از افراد آسیب دیده در نتیجه کرونا همچنان حمایت از خانواده های آسیب دیده را ادامه می دهد.

شعبه شهرستان مدائن (شهر سلمان محمدی) وابسته به بخش موکبها و هیاتهای حسینی وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی در چارچوب جدول زمانی و مکانی آماده شده برای این منظور توانستند روزانه دهها سبد غذایی میان خانواده های نیازمند توزیع کنند.

حسن حسين مهوس، معاون مسئول این شعبه گفت: واحد ما از طریق موکبهای خود این اقدام انسان دوستانه را از زمان صدور دستورات مرجعیت عالی دینی مبنی بر لزوم همبستگی اجتماعی و حمایت از خانواده های آسیب دیده آغاز کرد که تا امروز ادامه داشته و تا زمان نابودی این ویروس باقی خواهد ماند.

وی گفت: ما جدول ویژه و پایگاه داده ها داریم که برای این منظور آماده شده و شامل توزیع سبدهای غذایی میان خانواده ها بر حسب مناطق می شود و بگونه ای است که با دیگر پویشها تداخلی ندارد. این سبدهای غذایی حاوی مواد خشک و تازه و نیز شیر خشک و نیازهای کودکان می شود.

وی ادامه داد: طرح توزیع سبدهای غذایی از دورترین نقاط شهرستان آغاز شد تا مرکز و حتی روستاها به صورت میدانی ادامه یافت تا از رنج آنها برای عبور از بحران بکاهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: