سامانه«السراج»گرد آورنده تجربيات دانشگاههاى جهان و نیازمندیهای فضاى آموزشى عراق

سامانه مدیریت دانشگاهی«السراج» که در مرکز فناورى اطلاعات آستان قدس عباسی ویژه دانشگاه الكفيل طراحى شده مورد توجه محافل علمی، وزارتى و رسانه‌ای قرار گرفته است.

نورس الدهان، رئیس دانشگاه الكفيل گفت، این دانشگاه تلاش می‌کند تا فضای آموزشی ایده‌آلى را برای خدمت رسانی به دانشجویان خود فراهم کند و این سياست همه موسسات وابسته به آستان قدس عباسی براى ارائه بهترین خدمات است.

الدهان گفت، برنامه السراج نتیجه تلاش های این دانشگاه برای همسویی با پیشرفتهاى علمی و تکنولوژی دانشگاه های جهانی و با هدف بکارگیری تکنولوژی علمی جدیدی در روند آموزشی است.

وی تاکید کرد، این اقدام بیانگر تکنولوژی و عملکرد بالای مرکز فناوری اطلاعات الكفيل است که این برنامه پیشرفته را مطابق دستورات ریاست دانشگاه و فضای آموزشی عراق و دستورالعمل‌های وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی طراحی کرده است.

دکتر عامر سلیم الامیر، هماهنگ کننده تيم آموزش اينترنتى در وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق تاکید کرد، سامانه السراج همه نیازهای علمی و آموزشی عراقى را مورد توجه قرار می‌دهد.

شایان ذکر است، سامانه مدیریت دانشگاه‌ها در مرکز فناوری اطلاعات الکفیل وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در راستای پاسخگویی به تمایل و درخواست دانشگاه در زمینه ایجاد یک سامانه اینترنتی مدیریتي و آموزشي طراحی شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تلفن های زیر ارتباط برقرار نمایید:

009647602323004 / 009647711711190.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: