پایان روند تصویر نقشه در پروژه هفتمین بخش درمانی مبتلایان کرونا در بابل

پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی اقدامات تصویر نقشه پروژه هفتمین بخش درمانی بیماران کرونایی در استان بابل را پایان داده و اقدامات مقدماتی بتن ریزی پایه ها را آغاز کردند.

عمار صلاح مهدی، مهندس این پروژه گفت، پروژه ای که آستان قدس عباسی برای حمایت از تلاشهای مسئولین استان بابل در پیشگیری از شیوع کرونا اجرا می کند، در فضایی به وسعت(3500) متر مربع و در محوطه شهرک پزشکی مرجان است و شامل (98) اتاق انفرادی و بيش از (20) اتاق پزشکی، اداری و خدماتی می شود. پس از پایان مرحله اول پروژه، مسطح سازی و آماده سازی زمین برای مرحله تصویر نقشه آغاز شد.

وی افزود: همچنین به منظور آمادگی برای بتن ریزی پایه ها زمین با مواد BRC فرش شد. اقدامات بتن ریزی در ابعاد و اندازه های خاص و مواد مورد استفاده آن متناسب با ماهیت ساختمان خواهد بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: