درج نام دو كتابخانه عراقى در جديدترين گزارش فدراسيون ايفلا از سوی مركز فهرست نويسى آستان قدس عباسى

فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری (IFLA) نام دو کتابخانه الروضه الحیدریه در آستان قدس علوی را در حوزه (مدیریت کار از راه دور) و کتابخانه دانشگاه بغداد را در همین حوزه به علاوه حوزه (برپایی سمینارها و کارگاه های مجازی) در جدیدترین گزارش خود درج نمود تا در بين کتابخانه های فعال و کارآمد در دوره شیوع کرونا باشند.

این امر از طریق نماینده عراق در موسسه و یکی از اعضای مورد اعتماد آن يعنى مرکز فهرست نویسی وابسته به كتابخانه و بخش نسخ خطى آستان قدس عباسى انجام شد.

استاد حسنين الموسوی، مدیر این مرکز گفت، مجموع کتابخانه های افزوده شده به گزارش‌های فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری ايفلا (IFLA) (9 عدد) کتابخانه است. اين کتابخانه‌ها شامل كتابخانه انجمن علمى العميد، کتابخانه دانشگاه دیالی، کتابخانه دانشگاه امام کاظم (علیه السلام)، کتابخانه دانشگاه المستنصریه، کتابخانه دانشگاه عراق و نیز کتابخانه مركزى دانشگاه العميد، کتابخانه مرکزی دانشگاه النهرين، انجمن کتابداری عراقی و همچنین کتابخانه و بخش نسخ آستان قدس عباسی مى شود.

الموسوی تاکید کرد: با افزودن این کتابخانه ها توانستيم نام عراق را در این پايگاه بین المللی که بیش از ۱۵۰ کشور در آن عضويت دارند ذکر کنیم. ما براى همكارى با كليه کتابخانه هاى عمومی و خصوصی واجد شرایط لازم و مایل به درج نامشان در این گزارش ها که به صورت مداوم و رایگان به روز رسانی میشود آماده هستيم.

شایان ذکر است، فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری ایفلا از زمان شروع ویروس کرونا اقدامی آماری از طریق اعضای خود در جهان در خصوص کتابخانه های فعال در دوره شيوع ویروس انجام داده است. اين فدراسيون از طریق کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی به عنوان نماینده رسمی فدراسیون در زمینه ارائه داده های مربوط به کتابخانه های عراقى و خدمات رسانی آنها در این دوره اقدام به تهیه اطلاعات کرده است تا گزارش دوره‌ای ویژه را ارائه دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: