چاپ ششمین شماره مجله «قرآن و شرق شناسی معاصر»

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک شماره ششم مجله (القرآن والإستشراق المعاصر: قرآن و شرق شناسی معاصر) را به تازگی منتشر کرده است.

مجله قرآن و شرق شناسی معاصر در شماره کنونی آن یک پژوهش نقدی از مهمترین ترجمه های فرانسوی با عنوان (ترجمات القرآن إلى اللغة الفرنسيَّة - قراءة في الآليَّات والخلفيَّات: ترجمه های قرآن به زبان فرانسوی_ بازخوانی مکانیزم ها و پیشینه ها) ارائه کرده است چرا که برخی از این ترجمه ها از حساسیت برخوردارند و دارای اشتباهاتی در زمینه های تاریخی، علمی، فنی و غیره هستند. این مجله همچنین مطالعات و گزارش‌های دیگری نظیر ترجمه مقاله ای درباره خاورشناس اسرائیلی، اوري روبين، شرق‌شناس اسرائیلی، مئیر یعقوب کیستر و نظرات وی پیرامون قرآن کریم، یک مکتب خاور شناسی سوئدی و نظرات آن پیرامون قرآن کریم را دربرگرفته است.

این مجله همچنین مهمترین کنفرانس‌ها، سمینارها، آثار و فعالیت های تحقیقاتی که خاور شناسان به تازگی انجام داده‌اند و همچنین مجموعه ای از دیدگاه ها و پرسش ها درباره قرآن کریم، علوم، تفسیر و درک آن را مورد بررسی قرار داده که مهمترین آن به نحو ذیل است:

- چگونه از دیجیتالی شدن نسخ تاریخی قرآن کریم در فهم تاریخ آن استفاده کنیم؟

- آیا ادغام تحلیل لغوی نسخ خطی قران با تاریخ گذاری علمی از طریق رادیوکربن به فهم دقیق تاریخ آن کمک می کند؟ چگونه نشانه های زبانی،گفتمانی و روایی که ابهاماتی را ایجاد میکند بررسی کنیم؟ چرا مطالعات درباره انسان شناسی قرآنی عموما فاقد سخنی درباره نقش شیطان است و به جای آن بر نفس متمرکز شده است. در حالی که بدون اشاره به دشمن دیرینه بشریت و درک ماهیت آن نمی‌توان میل انسان به گناه را درک کرد.

برای اطلاع از این شماره و آرشیو مجلهکلیک کنید
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: