Hz.İmam Ali’nin (Aleyhisselâm) Doğum günü; Hindistan’daki hazırlıklar ve evlâdı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhında yapılan özel hazırlıklardan…

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından Hz.İmam Ali bin Ebî Talib’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı kardeşi Hz.Resûlullah’a,O’na ve paspâk Ehlibeyt’in üzerine olsun) doğumu münasebetiyle 12 -16 Receb 1434 (23-27 Mayıs 2013) tarihleri arasında Hindistan’da Lucknow şehrinde festivalin düzenlendiğini sizlere duyurmuştuk. Şiarı (Müminlerin Emîri… İlahi risaletin vasisi ve Ümmetin Emîri ) olan festivalin düzenlendiği çadırda Hz.İmam Emîrulmuminîn Ali bin Ebi Tâlib’in (Allah’ın salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah’a sonra kendisine ve sonra da paspâk Ehlibeyt’İn diğer fertlerinin tümüne olsun) doğum günü olan 13 Receb gününde özel hazırlıklar yapılırken eş zamanlı olarak evlâdı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes ziyaretgâhı da ihtişamla süslendi. Ademoğulları arasında; doğumu için Kabe’nin duvarının yarıldığı ve Allah-u Teâlâ’nın O’nun doğmasına Kabe’den başka yerden razı olmadığı tek insan Hz.Emîrulmuminîn İmam Ali (Aleyhisselâm) hakkında konuşmaya çalışmak, cahilce bir iki söz sarf etmekten öteye gitmiyor elbette…Allah-u Teâlâ’nın en ulvî kulu olan Hz.Resûlullah’ın (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeyti’nin üzerine olsun) kendisi için “Canımdır”,”Bendendir, ben de ondanım”, “Kardeşimdir”, “Vasiyimdir”, “ Ben ilmin ve hikmetin şehriyim, Ali de onun kapısıdır; şehre gelenler kapısından girerler” gibi sayısız beyanatının bulunduğu ikinci muazzam nurun yüceliği karşısında konuşmalarımız ya da konuşmaya çalışmalarımız, acziyetimizi dile getirmemizden öteye geçer mi ya da geçebilir mi ki?...
Bugünkü tabirimizle “Kimlik bilgileri” bile onu överken biz O'nun (Salawâtullah aleyh) ne diyebiliriz ki:

Adı: Ali (Yüksek ve yüce gibi anlamlardan türemiş bir isimdir.)

Künyeleri: Ebulhasen (Hasan’ın babası), Ebulhuseyn (Huseyn’in Babası), Ebulhasaneyn (Hasan ve Huseyn’in Babası), Eba Turab (Toprağın Babası)

Lakapları: Emîrilmuminîn (Müminlerin Emiri), Haydar (Aslan), Kerrar (Savaşta kaçmayıp düşmanın üstüne üstünee giden, tekrar tekrar saldırıp vuran), Murteza (Razı olunmuş), Esedullah (Allah-u Teâlâ’nın Arslanı), Vasiy (Hz.Resûlullah'ın - Allah'ın en ulvi ve en güzel salât-u selâmı O'nun ve paspâk Ehlibeytinin üzerine olsun - vasiyet ettiği kimse), Veli (Dost,lider,önder)

Babası: Hz.Ebu Talib (Aleyhisselâm), Hz.Peygamberimiz’in (Allah-u Teâlâ’nın en ulvi ve en güzel
salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeytinin üzerine olsun) amcası

Annesi: Hz.Fatıma binti Esed (Aleyhesselâm). Cesareti ve soyluluğu ile bilinen Esedoğulları kabîlesinin incisi, Hz.Peygamberimiz’in (Allah-u Teâlâ’nın en ulvi ve en güzel salât-u selâmı O’nun ve paspâk Ehlibeytinin üzerine olsun) çok sevdiği ve annesine benzer biçimde davrandığı pek değerli insan.

Mübarek Doğumunun Tarihi: Haram ayların ilki hayırların bol bol döküldüğü Receb ayı, Hicretten önce 23 senesi

Mubarek Doğumunun yeri: Kabe-i Muazzama’nın içi

Şahadeti: Ayların en hayırlısı Ramazan’da ve gecelerin en hayırlı gecesi Kadir gecesinde. Hicrette sonra 40 senesi 21 Ramazan’da

Şehit eden: Eşkiyaların en eşkiyası, bedbahtların en bedbahtı Abdurrahman bin Mulcem; Allah’ın lanetleri üzerine olsun

Paspâk bedeninin yattığı mübarek mekân: Mukaddes Hz.İmam Ali (Aleyhisselâm) Türbesi; Ali’yle şeref dolan şehir, Necef - Irak.Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: