پایان برگزاری دوره آموزشی پرسنل بیمارستان الکفیل

بخش توسعه پایدار وابسته به آستان قدس عباسی دوره آموزشى را که برای تعدادی از پرسنل بیمارستان تخصصی الکفیل کربلا با هدف رشد توانمندی های آنها در تعامل با فشارهای مختلف کاری برگزار کرده بود، خاتمه داد.

استاد علی الشمری، سخنران این دوره در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت، این دوره آموزشی که به تعدادی از پرسنل بیمارستان تخصصی الکفیل ارائه شد، بعد از درخواست مدیریت بیمارستان از بخش یاد شده برای برگزاری دوره های پیشرفته ویژه پرسنل بود.

وی افزود: ما برنامه دقیق و علمی برای این دوره تنظیم کردیم که شامل دیدار پرسنل، تحلیل محیط داخلی و خارجی بیمارستان و ایجاد برنامه های مشخص در این زمینه بود که موجب تشکیل برنامه «الاتیکت» شد. این برنامه متناسب با نیازهای پرسنل بیمارستان برای ارائه بهترین خدمات به بیماران است.

وی گفت: این برنامه شامل محورهای اصلی از جمله تعامل با بیماران و همراهان آنها، برخورد با افراد سالمند و تلاش برای ایجاد سفیرانی برای بیمارستانها و همچنین مجموعه ای از برنامه‌های دیگر می‌شود: از جمله نحوه تعامل با شرایط مختلف کاری، تعامل با الگوهای مختلف انسانی و نیز اهمیت استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی.

شایان ذکر است، بخش توسعه پایدار برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان آستان قدس عباسی در زمینه‌های مختلف را به عهده دارد تا توانمندی ها و مهارت های آنها را توسعه و عملکردشان را بهبود بخشد. این امر طبق برنامه‌ای صورت می‌گیرد که سالانه با نظارت برخی اساتید متخصص وضع می‌شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: