Zilkade ayının yirmi beşinci günü: Dahv-ul arz günü ve ilahi rahmetin yayılışı…

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ondan sonra yeryüzünü serip döşedi.” (Naziat 30, Kadri Çelik Meali

“Muhavele-tun Lifehmin Asriyyin lilKuran/Kur’anı çağımızın biçimiyle anlama denemesi” isimli kitapta ayette geçen “Dahâhâ” fiilinin “bir yumurtanın şekline benzer hale getirdi” anlamına geldiği geçmiştir. Bu da günümüzün astronomlarının yeryüzünün “geoid” olduğu görüşüyle mutabıktır.

“Dahâ” fiili serip döşemek anlamına da gelir. Bu fiil Arapça dilinde hem serip döşeme hem de küresel bir forma getirme anlamına gelen tek fiildir. Bu açıdan bakıldığında bu fiil; dıştan bakıldığında serilmiş ve yayılmış gibi görünen ama gerçekte küresel biçimli hale getirilmiş olan dünyamızının iki halini birden tek bir sözcükle özetlemektedir.

Yeryüzünün belirlenen ilk yeri de Kabe-i Şerîfe’nin bulunduğu mevkidir. Yüce Allah bu mevkinin etrafından itibaren yeryüzünü yaydıkça yaymıştır. Kabe-i Şerîfe’nin altından küresel hale getirilmesi/yayılması; yani “Dahv-ul Arz”ın Kabe-i Müşerrefe’nin altından başlaması işte bu anlama gelmektedir.

Dahv-ul Arz günü

Zilkade ayının yirmi beşinci günü olan bu gün; mubarek bir gündür. Bu günde oruç tutmak müstehaptır. Rivayetlerde Hz.İmam Musa b. Cafer’in (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu geçmiştir: “Zilkada’nin yirmi beşinde Allah, Yasak Ev’i Kabe’yi indirmiştir. Her kim o günü oruçla geçirirse yetmiş yılına keffaret olur. Âdem’in (O’na selâm olsun) üzerine semâdan rahmetin indiği ilk gün de bugündür.”

Başka bir rivayette de Muhammed b. Abdullah es-Saykal’dan şöyle aktarılmıştır: Ebul Hasan – Hz.İmam Rıza (O’na selâm olsun) - Zilkade’nin yirmi beşinci gününde çıkıp şöyle dedi: Oruç tutunuz, zira ben (de) oruç olarak sabahladım.”

Biz de: “Sana kurban olalım; ne günüdür bu gün?”

“Rahmetin yayıldığı yeryüzünün ‘dahv’ olunduğu *, Kabe’nin kurulduğu ve Adem’in (O’na selâm olsun) onda indiği gündür…”

Abdurrahman es-Sullemî kanalıyla Müminlerin Emîri Hz.Ali b. Ebi Talib’e (Hepsine selâm olsun) dayanan bir rivayette hazretin şöyle buyurduğu geçmiştir: “Semâdan yeryüzüne inen ilk rahmet, Zilkade’nin yirmi beşinde inmiştir. Her kim o geceyi (ibadetle) uyumadan geçirir ve gününde de oruç tutarsa; o kimseye gündüzünü oruçla gecesini ibadetle geçirdiği yüz yıl ibadet sevabı vardır.”

Bazı dua ve salih amel kitaplarında Hz.İmam Rıza’nın (O’na selâm olsun) Dahv-ul Arz gününe has özel bir ziyaret duası da yer almıştır. Bu da bu güne özel müstehap amellerden biridir.*Rivayetteki “dahâ” fiilnin çekimlenmiş halini her iki anlamı da barındırdığından çevirmeyip ‘dahv’ edilmek diye çevirdik. Saygıdeğer okurların bizi mazur göreceğini umuyoruz. (Editör)
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: