آغاز باز طراحی و تعمیر ورودیهای آستان قدس عباسی

پرسنل فنی و مهندسی آستان قدس عباسی اقدامات باز طراحی و تعمیرات درهای حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) از سمت صحن مطهر (درهای قدیمی) ایشان آغاز کردند و آنها را از نظر طراحی و اجرا یکسان و به صورت یکپارچه در آوردند.

این اقدامات پس از پایان پروژه تعمیرات درهای صحن مطهر از سمت خارج به استثنای باب قبله حرم مطهر که از مهمترین درها، بزرگترین و پر نقش و نگار ترین آنها به شمار می رود آغاز شد.

مهندس ضیاء مجید الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی به شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: اقدامات این پروژه که به همت شرکت عراقی ارض القدس و با نظارت مستقیم و میدانی بخش پروژه های مهندسی اجرا می شود، از اقدامات مهم به شمار می رود که پس از پایان سنگفرش ایوانهای صحن مطهر به اجرا درآمد که در کنار آن اقدامات دیگری نیز طبق طرح تدوین شده برای این منظور اجرایی شد تا نوبت به این پروژه برسد که به وسیله آن مهمترین بخشهای عمرانی و توسعه صحن حرم مطهر حضرت عباس (علیه السلام) پایان خواهد یافت.

وی گفت: ما این اقدامات را با باب الامام موسی الکاظم (علیه السلام) آغاز کردیم که شامل بخش های زیر خواهد شد:

- آماده سازی طراحی‌های ویژه هر یک از باب های صحن مطهر که تعداد آنها ۹ عدد است با نوعی از طراحی که از نظر معماری و فنی با ورودی خارجی آن از یک سو و صحن مطهر از سوی دیگر همخوانی دارد.

- زدودن مواد قدیمی ساختمانی

- سیم کشی همه سیستم های خدماتی و اتصال آن به سیستم های مشابه آن در صحن مطهر نظیر دوربین، برق، مخابرات و هشدار و غیره.

- انجام اقدامات تعمیرات فراگیر در هر یک از درها با استفاده از مواد ویژه‌ای که ضمن محافظت بر عمر آنها می افزاید.

- سنگفرش آن با کاشی کربلایی معرق کاری شده همراه با افزودن نقش و نگارهای مخصوص.

- قراردادن درهای قدیمی از سمت داخل به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ورودی های خارجی

- سنگ فرش درها با نوع خاصی از مرمر

الصائغ تاکید کرد، در صورتی که این اقدامات پایان یابد، تردد روان زائران بدون ایجاد هیچ گونه ازدحامی به ویژه در مراسم زیارتهای میلیونی ایجاد خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: