“I.Hz.Emîrulmuminîn Kültür Festivali” için bölgede bulunan ve ilklere imza atan Mukaddes Türbenin temaslarından…

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından Hz.İmam Ali bin Ebî Talib’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı kardeşi Hz.Resûlullah’a,O’na ve paspâk Ehlibeyt’in üzerine olsun) doğumu münasebetiyle 12 -16 Receb 1434 (23-27 Mayıs 2013) tarihleri arasında Lucknow şehrinde, “ Hz.Emîrilmuminin; Risaletin Vasisi ve Ümmetin Emîri” şiarıyla düzenlenen I.Hindistan Hz.Emîrilmuminîn Kültür Festivali için bölgede bulunan Mukaddes Türbe değerli alimlerin bürolarına ,ve çeşitli dini,resmi ya da akademik kurumlara resmi ziyaretler düzenledi. Hazırlık aşamasından itibaren tüm organizasyon boyunca büyük ilgi gören Mukaddes Türbe heyetinin Hindistan’da gördüğü ilgi ve sevgi; gerçekleştirilen resmi temas ve ziyaretlerde da tüm sıcaklığıyla devam etti. Gittiği her ziyarette büyük sevgiyle karşılaşan heyetin temaslarından özet sunuyoruz:
Mukaddes Türbe heyeti 14 Receb (25 Mayıs) günü Hindistan Alimleri Meclsi Genel Sekreteri ve Lucknow Cuma İmamı Seyyid Kelb Cewâd ile buluştu. Sıcak geçen görüşme boyunca Festivalin amacı ve çalışmaları hakkında Seyyid Cewâd’a bilgi verilip bölge halkı sorunları konuşuldu ve Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistani’nin selâm ve duaları ile Vekîli Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Seyyid Ahmed Sâfî’nin selâm ve duaları iletildi.
Görüşme sonunda Seyyid Cewâd’a Mukaddes mekânların bereketiyle şereflenmiş özel hediyeler verildi. Seyyid Cewâd’ın şu sözleri ise hatıratımızda kaldı: “ Heyetiniz; Irak’tan bize teşrif eden bu seviyede ve ehemmiyetteki ilk heyettir. Hoşgeldiniz, sefa geldiniz. Bu faydalı ziyaretlerin tekrar edilmesini temenni ederiz.”
Heyet daha sonra Lucknow’daki iki dini üniversite olan İmamiyye Üniversitesi ve Hz.Zehra Bayan Üniversitesi’ne ziyaretler düzenledi. Heyetimizi sıcak bir şekilde karşılayan her iki üniversitenin rektörü Seyyid Safiy Haydar, üniversitelerin tanıtımı ve gerçekleştirilen akademik çalışmalar hakkında özet bilgi verdi. Üniversitenin eğitiminin; ilmin yuvası Necef-i Eşref şehrinde uzak oluş,imkansızlıklar vb. rağmen gerçekten ileri ve saygın bir düzeyde oluşu heyetimizin büyük beğenisini topladı. Üniversitelerin Hindistan’da hayırlı işlere imza atmış birçok din adamı ve tebliğci yetiştirmiş olmanın yanı sıra; fıkıh,akaid ve ahlak dallarındaki birçok eseri Urdu, Hindi, Kucarrat, Bengal ve İngilizce dillerine çevirmiş ve yayınlamış olduğu bilgisini aldık.
Ardından heyet temsilcimiz Seyyid Muhammed Huseyn El-Umeydî ziyaretin sebeplerinin; dini müesseseler, medreseler,ilim havzaları ve Üniversiteler ile Kerbelâ’daki Mukaddes mekanlarla bağları derinleştirmek olduğunu ifade ederek Devrik diktatörlük rejimi sonrası Mukaddes mekanların başına geçen meşru yönetim ile birlikte Mukaddes Mekânlarda ve bilhassa Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nde yaşanan gelişim ve ilerlemelerden haberdar etti.
Daha sonra her iki üniversitede de konuşmalar yapılıp Üniversitelerin yayınları ve yapılan çalışmalar incelendi.Mukaddes Türbeler heyeti sorumlu Seyyid Umeydî değerlendirmelerinin sonunda gördüğü manzaradan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek Lucknow’dan kilometrelerce uzaktakilerin buralarda sarf edilen kaliteli emekten haberdar olmadığını, kendilerinin ise bu kısa süreli ziyaret sonunda verilen üst düzeydeki eğitim ve zengin çeşitliliğe sahip müfredatı açık bir biçimde gördüklerini kaydetti.
Necef’te dini eğitim almak isteyen yabancı talebelere:
Umeydi ayrıca, Necef’te bulunan Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistani’ye bağlı ilgili kurumun; dünyanın çeşitli yerlerinden Necef’e gelen din ilimleri talebelerinin, maddi anlamda durumu istikrara kavuşuncaya kadar bir yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Ziyaret sonunda da, Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından; her Üniversitenin de rektörü olan Seyyid Safî Haydar’a Lucknow’daki dini hayatın ve ilmi başarıları devam etmesine yönelik sarf ettiği çabaları takdir mahiyetinde, Mukaddes mekânların kokusunu ve bereketini taşıyan özel hediyeler ikram edildi.
Heyet daha sonra Lucknow şehrinde parmakla gösterilen dini eğitim kurumlarından olan Medinetul İlm Medresesi Teblîğ Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Ziyaretçi heyeti çok sıcak bir biçimde karşılayan Medrese müdürü Şeyh Mirza Rıza Abbas Medresenin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Akabinde konuşan Kerbelâ’daki Mukaddes mekanlar sorumlusu Seyyid Umeydî Merce-i Âlâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseynî Sistani’nin (Allah-u Teâlâ izzetini daim etsin) selâmları ile İslam’a ve Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah’a olmak üzere paspâk Ehlibeyt’in tümüne olsun) yoluna hizmette başarılarının sürmesine yönelik dua ve temennilerini iletti. Umeydî ardından “ Sizi Ehlibeyt Aleyhumusselâm fikrini yaymak için gayret sarf eder görmekteyiz” diyerek ” Hindistan’da bulunan çok sayıda hatip ve tebliğcileri ile İslam’ı, çok daha geniş kitlelere ve daha üst düzeyde (tebliğ) ile yayabilmenizi temenni ederiz.”
Heyet akabinde Lucknow’daki Dini Merceiyet vekillerinden biri olan Seyyid Kelb Sadık’la buluştu. Üniversite rektörü ve bir medresenin sahipliğini de yürüten Seyyid Sadık’ın başını çektiği ilmi kurumlar çok sayıda dine hizmeti geçmiş şahsiyet ve alim yetiştirmişlerdir. Konuşmasında heyetimizi övgülere boğan Seyyid Sadık Lucknow’daki Müslümanlar nezdinde Kerbelâ’nın özel yere sahip olduğunu dile getirerek Hz.İmam Huseyn’e (Salawâtullah Aleyh)sevgi, bağlılık, O’nun (Aleyhisselâm) ve pâk anısının sürekli yaşatılması için;şehirdeki en önemli ve en eski camilerden birinin, malzemelerinin tümünün Kerbelâ’da üretilen malzemeler getirtilmek suretiyle inşa ettirildiğini ve o Cami-i Şerîf’in bereketlerinden Lucknowlu Müslümanların sürekli istifade etmekte oldukları bilgisini verdi.
Lucknow şehrinin üç yüzyıl boyunca Müslümanların yönetiminde, ilim nuru saçan bir merkezi ve ulema membaı olduğunu hatırlatan Kelb;Allah’ın izniyle Lucknow’u tekrar ilimle doldurup zenginleştireceklerini vaat etti. Kelb gerçekleştirilen Festivalin de bu kutlu hedefi gerçekleştirmenin start verilmesi olarak tanımlayarak festivalin verdiği hayırlı meyvelerden birine vurgu yaptı.
Ziyaret sonunda Seyyid Sâdık’a Kerbelâ’daki Mukaddes mekânlara özel manevi hediyeler ikram edildi.Seyyid Sâdık da heyetin uzak diyarlardan gelip Müslümanların durumunu inceleyip bu önemli kültür festivalinin düzenlemelerinden dolayı duyduğu mutluluğu ve şükranları dile getirdi.

Ziyaretlerden kareler…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: