توزیع مواد غذایی میان ۱۵۰۰ خانواده در استان الدیوانیه توسط موكبهاى بخش امداد و پشتیبانی بغداد /الكرخ

بخش امداد و پشتیبانی آستان قدس عباسی اعلام کرد، موکب های آن در واحد مستقر استان بغداد/ الکرخ روز جمعه (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۰) کاروان بزرگ کمک‌های بشردوستانه ای را به شهر الدیوانیه شهرستان آل بدیر اعزام کردند.

این کاروان متشکل از ۲۵ خودروی حامل مواد غذایی مختلف برای حمایت از خانواده های ساکن آنجا بود که شرایط فعلی به وضعیت معشیتی آنها آسیب زده است.

قاسم رحیم المعموری، مسئول بخش امداد و پشتیبانی گفت، این پویش بخشی از مجموعه پویش های پیشین است که بخش امداد و پشتیبانی از طریق واحدهای مستقر خود در برخی استان‌ها جهت ایستادگی در کنار خانواده های آسیب دیده در نتیجه تبعات شیوع ویروس کرونا اجرا کرده است.

شهرستان آل بدیر در شهر الدیوانیه یکی از مقاصد موکبهای پشتیبانی به شمار می رود.

در همین زمینه، حاج حیدر السودانی، مسئول واحد بغداد/الکرخ گفت: امروز موکبهای ما از استان بغداد با بیش از ۲۰ خودروی حامل مواد غذایی و امدادرسانی از استان بغداد به سمت شهرستان ال بدیر حرکت کردند تا به بیش از ۱۵۰۰ خانواده کمک کنند. این پویش بخشی از وظیفه ما در قبال خانواده ها در این شرایط است که در عمل به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی جهت ایستادگی در کنار خانواده های آسیب دیده و مشارکت در کاهش بار هزینه های آنها اجرايى شده است.

اهالی این شهرستان، از طریق حاج کرار الذبحاوی، مسئول واحد الديوانيه وابسته به بخش امداد و پشتیبانی از مدیریت واحد و همه برادران در موكبهاى حمایت لجستیکی واحد استان بغداد نهايت قدردانی را به جا آوردند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: