تکمیل کلیه سیستم های خدمات رسانی در ششمین بخش درمانی مبتلایان کرونا در المثنی

پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی همه سیستمهای خدماتی ویژه ساختمان ششم درمانی مبتلایان کرونا در استان المثنی را تکمیل کردند.

عماد حبيب هاشم، مدیر این پروژه در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل اظهار داشت: پرسنل شاغل ما در پروژه ششمین ساختمان"الحیات" ویژه درمان مبتلایان کرونا در استان المثنی همه سیستم های خدماتی در این بخش را به پایان رساندند. این سیستمها شامل سیستم اطفای حریق، دوربین های امنیتی، سیستم هشدار سریع و غیره است.

وی افزود: همه سیستمهای یاد شده طبق برنامه های مورد توافق و مطابق ویژگی ها و استانداردهای مطلوب تکمیل و به نحوی توزیع شده است که با ماهیت ساختمان همخوانی داشته باشد.

شایان ذکر است، احداث این بخش درمانی به همت پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی به منظور مشارکت در گسترش اقدامات پیشگیرانه دربرابر ویروس کرونا و افزایش ظرفیت تخت خواب های بیمارستان آموزشی الحسین (علیه السلام) در استان المثنی است که در فضایی به وسعت (3500) با 114 اتاق انفرادی (سوئیت) احداث و مطابق برنامه های مصوب طرفهای ذینفع پروژه و ویژگی های پزشکی مطلوب خواهد بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: